Predstavnici Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, Milena Popović i Anđelika Durutović prisustvovali su predavanju na temu ,,Analiza potreba za obukom”. Predavanje je 18. septembra 2019. održano u Upravi za kadrove i organizovalo se u okviru Twinning projekta pod nazivom „Podrška upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore”.

Predavanje je održala ekspertica za javnu upravu Darija Gradski iz Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Polaznici obuke bili su predstavnici institucija državne uprave i lokalne samouprave.

Cilj obuke je unaprijeđenje saradnje navedenih institucija sa Upravom za kadrove, odnosno pokretanje inicijative službenika za dostavljanje potreba za obukama u cilju povećanja efikasnosti rada javne uprave. Obuka je sprovedena uz aktivno učešće polaznika, raspoređenih u tri radne grupe u kojima su rađene mape potreba za obukama, kao i analiza predloženih obuka.

Kao osnovne teme potrebnih obuka identifikovane su javne nabavke, upravno postupanje (ZUP), upravljanje ljudskim resursima, upravljanje materijalnim sredstvima, prenošenje znanja, poslovna etika, odnosi sa javnošću, interna i eksterna komunikacija.

Zaključeno je i da bi državni organi u planiranju potreba za obukama trebalo da se rukovode takozvanom SMART metodom u definisanju ciljeva, odnosno da je potrebno da zadati ciljevi budu mjerljivi, sa određenim vremenskim rokovima, dostižni, relevantni i određeni.

Twinning projekat finansira Evropska Unija, dok njegovu implementaciju zajednički sprovode Crna Gora, Republika Finska i Republika Hrvatska.