Zavod za metrologiju od 6. do 15. maja 2019. organizuje „Otvorene dane“ za učenike osnovnih i srednjih škola.

Planirano je, da u tom periodu, laboratorije Zavoda za metrologiju posjeti preko 600 učenika iz 16 osnovnih i sedam srednjih škola iz Podgorice, Danilovgrada, Cetinja, Budve, Ulcinja, Bara, Nikšića, Pljevalja i Bijelog Polja.

Učenicima će u Zavodu za metrologiju biti predstavljeni državni etaloni i prisustvovaće jednostavnijim postupcima mjerenja u nacionalnim kalibracionim laboratorijama za oblast metrologije mase, pritiska, dužine, električnih veličina, temperature, zapremine, vremena i frekvencije.

„Otvoreni dani“ organizuju se u okviru proslave Svjetskog dana metrologije koji se, u više od 80 država, obilježava 20. maja.

Ovogodišnji Svjetski dan metrologije obilježava se temom „Međunarodni sistem jedinica – Suštinski unaprijeđen“.

Tema je odabrana u skladu sa odlukom kojom je Generalna konferencija za tegove i mjere, 16. novembra 2018., potvrdila jednu od najvećih promjena Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog usvajanja. U izmijenjenom Međunarodnom sistemu jedinica, kilogram, amper, kelvin i mol biće redefinisani u pogledu konstanti. Navedene promjene stupiće na snagu 20. maja 2019., na dan obilježavanja Svjetskog dana metrologije. Međunarodni sistem jedinica, shodno navedenom, biće zasnovan na definicijama povezanim sa zakonima fizike, što mu omogućava da podrži dalji razvoj tehnologije i nauke o mjerenju.

Zavod za metrologiju na Svjetski dan metrologije 20. maja 2019. organizovaće i uručivanje nagrada za 12 najboljih ekipa osnovnih i srednjih škola koje su se takmičile u nagradnom konkursu „Ljepota kristala“. Takmičenje je organizovano od 19. decembra 2018. do 19. aprila 2019. za 82 takmičarske ekipe iz 17 osnovnih i 10 srednjih škola iz čitave Crne Gore.