Zavod za metrologiju, organizovanjem edukativne radionice, pridružio se humanitarnoj Žurkoteci koju je 21. decembra 2019. organizovalo udruženje „Roditelji” zajedno sa „Igračkotekom“ i „Razvojnim centrom“ Podgorica.

Tokom dvosatne radionice najmlađi posjetioci TC Delta City imali su prliku da se, kroz interaktivni pristup, upoznaju sa osnovnim pojmovima mjerenja. Djeca su  takođe mogla da koriste i „Zabavnu svesku za male mjerioce” u kojoj se crtanjem, bojanjem i davanjem tačnih odgovora omogućava sticanje prvih znanja o tačnim mjerenjima.

Osim zabavnog programa, u toku Žurkoteke održan je i humanitarni bazar.

Iz udruženje „Roditelji“ napominju da se sve aktivnosti koje se realizuje u „Igračkoteci“ i „Razvojnom centru“ oslanjaju na donacije i volonterski rad, što im kako ističu, ne daje  mogućnost za obnavljanje i bogaćenje fonda biblioteke igračaka i opreme za rad. Iz tog razloga, zaposleni Zavoda za metrologiju odozvali su se humanitarnoj akciji udruženja „Roditelji“ upravo prikupljanjem sredstava za „Igračkoteku“ i „Razvojni centar“.

Podsjećamo, da Zavod za metrologiju u saradnji sa NVO „Banka Hrana“ i Crvenim krstom već nekoliko godina organizuje humanitarne akcije namjenjene sakupljanju sredstava za ugrožene porodice širom Crne Gore.