Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su XX Nacionalnom i VI Međunarodnom naučno stručnom skupu pod nazivom „Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost“.

Tokom naučnog skupa predstavljane su brojne teme i radovi poput: „Izazovi kvaliteta u XXI veku“, „Crnogorski primjeri neusaglašenosti za nauk“, „Kako doći do strategije (kontekst-rizici- prilike)“, „Digitalne kompetencije i preduzetnički okvir u razvoju visoko – kvalitetnih predmeta u visokom obrazovanju“, „Uticaj upotrebe industrijskih robota na povećanje efikasnosti“, „Uloga aktivnog, pametnog pakovanja u smanjenju gubitaka hrane“ i mnoge druge.

Osim toga organizovana je i radionica na temu „Raspoloživost i bezbednost hrane: od vizije do realnosti (mada može i obrnutim redom)“, kao i promocija monografije pod nazivom „20 godina naučnih skupova AKS“.

Naučni skup organizovala je Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka Kragujevac, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta Podgorica, Мašinskim fakultetom Istočno Sarajevo, Visokom tehničko tehnološkom školom Kruševac i Inicijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope.

Skup je organizovan od 28. do 30. novembra 2018. na Kopaoniku.