Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Zeleni dani 2019: Ostvarivanje potencijala za zeleni rast“ koja je 5. i 6. juna 2019. održana u Podgorici.

Organizatori konferencije su Vlada Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj za Crnu Goru (UNDP).

Konferencija je, kako organizatore navode,  organizovana  sa ciljem da inspiriše poslovne krugove i predstavnike vlasti da ulažu u izgradnji „zelenije“ budućnosti naglašavajući važnost integracije ekonomskih i ekoloških politika na način koji otvara mogućnosti za nove izvore ekonomskog rasta.

Konferenciji „Zeleni dani 2019“ prisustvovalo je oko 500 učesnika, a na teme iz oblasti aktuelnih trendova takozvane „zelene ekonomije“ pričalo je preko 40 domaćih i međunarodnih govornika.