Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je konferenciji pod nazivom ,,Javna uprava u Crnoj Gori u procesu digitalizacije: izazovi i perspektive” koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave i Uprava za kadrove. Konferencija je održana 1. i 2. jula 2019. u hotelu „Grand“ na Cetinju.

Konferenciju su otvorili ministarka javne uprave Suzana Pribilović, direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan.

Tokom dva dana konferencije ukazano je na osnovne buduće aktivnosti javne uprave u pravcu elektronskog poslovanja i digitalizacije, kao i na napretke koji su ostvareni. Zaključeno je i da su osnovne smetnje i problemi digitalizacije javne uprave, kako je navedeno, slaba zainteresovanost građana i privrednih subjekata, kao i dosadašnja praksa poslovanja bazirana na printanim formama dokumenata.

Na konferenciji su predstavljene i aktivnosti institucija, odnosno direktorata, koji su ostvarili napredak u pogledu elektronskog poslovanja i digitalizacije, kao što su Direktorat za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost, Direkcija za razvoj e-servisa, Direkcija za interoperabilnost registara i normativne poslove, Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (Ministarstvo javne uprave), Poreska uprava Crne Gore, kao i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.

Psiholog i komunikolog Radoje Cerović održao je predavanja na temu „Digitalizacija kancelarijskog poslovanja“ i „Digitalizacija usluga javne uprave: e-uprava u službi građana i privrede“.

Na konferenciji je učestvovalo oko 50 predstavnika institucija javnog sektora.