Vrijedna mjerna oprema, za čiju su nabavku sredstva opredijeljena iz nacionalnog programa IPA 2014, isporučena je Zavodu za metrologiju, u svrhu unapređenja rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale.

Zavod za metrologiju jedna je od korisničkih institucija u projektu iz programa IPA 2014 pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU Acquis za unutrašnje tržište“ koji je predviđen Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG).

Dobijenom opremom Zavod će unaprijediti tehničku kompetentnost i kapacitete, postupke rada, odnosno oblast kalibracija, ovjeravanja mjerila i kontrole predmeta od dragocjenih metala, što će omogućiti i dalji razvoj savremenog metrološkog sistema u Crnoj Gori.

Korišćenje nove opreme biće još jedna potvrda da Zavod za metrologiju kvalitetom svojih usluga stvara sigurnost i povjerenje u sistem mjerenja u Crnoj Gori. Dobijena oprema omogućiće dalji proces razvoja nacionalnog metrološkog instituta koji ostvaruje, čuva, održava i usavršava državne etalone i obezbjeđuje metrološku sljedivost u Crnoj Gori.

Laboratoriji za električne veličine isporučen je prenosivi precizni multimetar proizvođača Transmille, tip 8104. Sa rezolucijom od 8,5 digita spada u grupu visokopreciznih multimetara. Navedenom nabavkom u Laboratoriji za električne veličine će biti stvoreni uslovi da prenosivi precizni multimetar, u jednom segmentu mjerenja, bude korišćen kao radni etalon kojim bi se obavljala kalibracija mjerila korisnika usluga. Time bi se rasteretio državni etalon u oblasti električnih veličina, multimetar tipa FLUKE 8508 koji je do sada imao ulogu radnog etalona. Laboratoriji za električne veličine isporučen je i prenosivi multifunkcionalni kalibrator, proizvođača Transmille, tip 9041A, koji predstavlja izvor električnog napona, električne struje i otpornosti. Novi kalibrator u Laboratoriji za električne veličine će u jednom segmentu mjerenja biti upotrebljen kao radni etalon kojim će se takođe obavljati kalibracija mjerila korisnika usluga Zavoda za metrologiju. S obzirom na to da je riječ o mobilnom, odnosno prenosivom kalibratoru stvara se mogućnost i obavljanja kalibracija na terenu, odnosno na mjestu upotrebe.

 

Laboratoriji za električnu snagu isporučen je i instaliran sistem za ispitivanje brojila električne energije. Proizvođač sistema je kompanija ZERA iz Njemačke, a tip je MTS 320. Isporučeni sistem omogućava pregled aktivne električne energije klase tačnosti 0, 2S, 0,5S, 1, 2, A, B i C i brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3. Klasa tačnosti sistema je 0,008, a takođe posjeduje i mogućnost istovremenog ispitivanja dvadeset brojila električne energije. Time se kapacitet Laboratorije za električnu snagu Zavoda za metrologiju značajno uvećao, jer je do sada Zavod raspolagao sa sistemom koji ima mogućnost istovremenog pregleda tri brojila električne energije. Novi sistem, kako je navedeno, ima dvadeset mjernih mjesta, od kojih je prvih pet opremljeno za ispitivanje brojila električne energije tipa SMART METERING. Elektroprivreda Crne Gore je od 2011. obavila zamjenu skoro svih brojila električne energije krajnjih potrošača u Crnoj Gori tipom brojila Smart Metering.

Važno je naglasiti da će Zavod ubuduće imati mogućnost pregleda i ovjeravanja ovog tipa električnih brojila, na čiju tačnost mjerenja zainteresovana strana izrazi sumnju, što je naročito važno u pogledu zaštite prava potrošača.

Nabavkom novog sistema Laboratorija za električnu snagu značajno je unaprijedila svoje kapacitete, stvorila kvalitetnije uslove za rad i učvrstila mjesto koje Zavod za metrologiju zauzima u metrološkom sistemu Crne Gore.

Laboratoriji za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda isporučena je neautomatska vaga, proizvođača Mettler Toledo AG, model: XPR80002S, maksimalnog opsega mjerenja max=8 100 g, klase tačnosti II, čiji je podjeljak očitavanja d=0,01 g i ispitni podeljak e=0,004 g, sa odgovarajućim printerom, kao i neautomatska vaga, proizvođača Mettler Toledo AG, model: XPR16001L, maksimalnog opsega mjerenja max=16 100 g, klase tačnosti II, čiji je podjeljak očitavanja d=0,1 g i ispitni podeljak e=0,08 g, sa printerom i odgovarajućim prenosivim koferom.

Precizne vage XPR, proizvođača Mettler Toledo AG, omogućavaju precizne rezultate mjerenja i garantuju da su rezultati mjerenja uvijek pouzdani i da zadovoljavaju i najstrožije propise kontrole prethodno upakovanih proizvoda. Budući da je prethodno upakovani proizvod kombinacija proizvoda i pojedinačne ambalaže u koju je proizvod upakovan, važno je tačno i pouzdano odrediti stvarnu količinu, odnosno masu prethodno upakovanog proizvoda. Stvarna količina dokumentuje se rezultatima mjerenja ili provjere na osnovu mase ili zapremine uzorkovanih prethodno upakovanih proizvoda.

Takođe, Laboratorija za prethodno upakovane proizvode dobila je i softver za statističku kontrolu istih, proizvođača Mettler Toledo AG, model: FreeWeigh.NET Compact. Softver omogućava bržu i kvalitetniju kontrolu prethodno upakovanih proizvoda.

Isporučen je i prenosivi denzitometar, model: Densito, proizvođača Mettler Toledo AG, mjernog opsega 0 g/cm3 do 3 g/cm3, rezolucije 0,0001 g/cm3. Prenosivi denzitometar osigurava pouzdano i precizno mjerenje gustine u laboratoriji i na terenu, sa tačnošću mjerenja na treću decimalu. Denzitometar ima mogućnost čuvanja do 1.100 rezultata mjerenja, uključujući ID uzorka, mjernu jedinicu, koeficijent korekcije temperature, ID instrumenta, datum i vrijeme. Upotrebom prenosivog denzitometra, na brz i efikasan način dobija se uvid da li su dobijeni rezultati mjerenja  gustine u okviru očekivanih granica.

Osim toga, isporučeni su i cilindrični piknometri od borosilikatnog stakla, proizvođača Witeg i Brand, nazivnih zapremina 50 ml i 100 ml.  Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda dobila je i metalne piknometre od nerđajućeg čelika proizvođača TQC, nazivnih zapremina 50 ml i 100 ml. Cilindrični, stakleni i metalni piknometri koriste se za određivanje gustine tečnosti, odnosno njihove specifične težine, u laboratoriji za prethodno upakovane proizvode.

Instalacijom i korišćenjem opreme isporučene u okviru projekta iz programa IPA 2014, prošireni  su laboratorijski kapaciteti. Isporukom navedene opreme otvara se mogućnost za intenzivniju saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove, u cilju obezbjeđenja adekvatne zaštite potrošača i povjerenja u nazivne količine punjenja prethodno upakovanih proizvoda.

Laboratoriji za temperaturu isporučeno je kupatilo za održavanje trojne tačke vode, temperaturnog opsega od ± 0,01 °C do ±0,03 °C, stabilnosti u ćeliji ±0,001 °C, ±0,0001 °C, za koje je neophodno održavanje spoljnih uslova od 18 °C to 28 °C. Nabavka te opreme znatno će unaprijediti rad Laboratorije za temperaturu u kojoj se do sada za realizaciju trojne tačke vode koristila Dewar posuda. Proizvođač navedene opreme je ISOTECH ITL-M.

Takođe, ovoj laboratoriji isporučen je i instrument za praćenje i čuvanje vrijednosti uslova okoline, proizvođača TESTO, tip 176 H1, koji se koristi za praćenje i čuvanje vrijednosti temperature i relativne vlažnosti u slučajevima kada se kalibracije rade na terenu, odnosno u prostorijama korisnika usluga.

Osim navedenog, Laboratoriji za temperaturu isporučen je i prenosni generator vlage i temperature, proizvođača Rotronic, tip: HydroGen 2 i upotrebljava se kao termostatirani medijum pri kalibraciji mjerila relativne vlažnosti i mjerila temperature.

Isporučen je i Dew point metar, proizvođača MBW Calibration Ltd, tip: 473-SH2 koji će biti upotrebljen kao radni etalon pri kalibraciji mjerila relativne vlažnosti.

Instalacijom nove opreme, Laboratorija za temperaturu je unaprijedila svoje kapacitete što omogućava kvalitetnije, brže i efikasnije pružanje usluga kalibracije mjerila temperature i relativne vlažnosti svojim korisnicima. Dio nove opreme će omogućiti veći kapacitet, preciznije, uz već postojeću opremu laboratorija će biti u mogućnosti da u isto vrijeme obavlja veći broj kalibracija, kako mjerila temperature, tako i mjerila relativne vlažnosti.

Osim toga, nova oprema posjeduje bolje performanse, tako da se unapređenje ogleda i u kvalitetu usluga. Kalibracije će se obavljati sa većom tačnošću i preciznošću što ce doprinijeti tome da se izmjereni rezultati daju sa boljom mjernom nesigurnošću. Osim navedenog, manje vremena će biti potrebno za veći broj kalibracija nego što je do sada bio slučaj, kalibracije će biti preciznije i mjerna nesigurnost će biti bolja. Važno je što će upotrebom nove opreme biti smanjena mogućnost pojave neusaglašenog posla izazvanog eventualnim kvarom opreme ili u slučaju slanja opreme na eksternu kalibraciju u inostrane nacionalne metrološke ili ovlašćene institute.

Kada je riječ o zvaničnom početku upotrebe nove opreme, ističemo da će kupatilo za trojnu tačku vode biti pušteno u rad kada se u laboratoriji realizuje trojna tačka vode. Na taj način će biti omogućeno održavanje realizovane trojne tačke vode i do dva mjeseca. Trojna tačka vode služi za provjeru sekundarnih i radnih etalona za temperaturu. To će omogućiti da se duže vrijeme radni etaloni efikasnije provjeravaju prije početka kalibracije, a sve u cilju osiguravanja kvaliteta rezultata kalibracije u Laboratoriji za temperaturu. Kod prenosnog generatora vlage i temperature prvo je potrebno uraditi evaluaciju radnog prostora, a nakon toga, uz pomoć Dew point metra, u njemu je moguće raditi kalibracije mjerila relativne vlažnosti i mjerila temperature.

Uređaj za praćenje uslova okoline u slučaju kalibracija koje se obavljaju na terenu, nakon isporuke senzora za temperaturu i relativnu vlažnost koji nedostaju, će se kalibrisati i onda će se kao takav upotrijebiti na terenu.

 

Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju isporučena su dva NTP servera proizvođača MEINBERG tipa LANTIME M900. NTP server je vremenski server koji se može koristiti za sinhronizaciju čak i najvećih mreža u računarskim centrima, industrijskoj mrežnoj infrastrukturi i telekomunikacionim okruženjima. Pomoću tog servera može se obavljati sinhronizacija velikog broja časovnika u odnosu na određeno referentno vrijeme.  M900 je sistemska platforma koja se može prilagoditi određenim potrebama zato što nudi širok spektar mogućih konfiguracija, uključujući izbor za frekventne ulaze i izlaze, kao i poboljšanja redundancije za potrebe sinhronizacije bez greške. Osim toga, omogućava sinhronizaciju NTP i SNTP kompatibilnih klijenata. Interfejs za status i konfiguraciju zasnovan je na internetu, a uslužni program za grafičku konfiguraciju zasnovan na konzoli. Podržava mrežne protokole: IPv4, IPv6, HTTPS, HTTP, SSH, TELNET, SCP, SFTP, FTP, SYSLOG, SNMP.

Instaliranje navedenih NTP servera u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju predstavlja osnovni korak u procesu  distribucije vremena koje se realizuje pomoću državnog etalona za vrijeme i frekvenciju (cezijumski časovnik Microsemi 5071A), odnosno instaliranjem će biti omogućena sinhronizacija časovnika klijenata  u odnosu na vrijeme koje se realizuje u  Zavodu za metrologiju. Laboratorija za vrijeme i frekvenciju učestvuje u realizaciji UTC vremena, ali zbog neposjedovanja odgovarajućih NTP servera nije bila u mogućnosti da obavlja distribuciju realizovanog tačnog vremena. Vremenski serveri za distribuciju mogu biti javni i sa ograničenim pristupom.

Odmah nakon instalacije opreme Laboratorija za vrijeme i frekvenciju će dobiti mogućnost za kreiranje adresa za distribuciju tačnog vremena putem javnog servera i to korisnicima koji vrijeme ne koriste u poslovne svrhe i za dalju distribuciju. Nakon regulisanja zakonskih okvira za distribuciju vremena na teritoriji Crne Gore i nabavke neophodne opreme, kako od strane Zavoda tako i od strane krajnjih korisnika koji će biti zakonski obavezni da vrše sinhronizaciju svojih časovnika, u odnosu na crnogorsko vrijeme, pomenuti serveri smatra se da će biti od koristiti za uspostavljanje distribucije crnogorskog zakonskog vremena.

Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju isporučen je i frekvencmetar, proizvođača Pendulum tipa CNT 90, koji se koristi za mjerenje, analizu i kalibraciju frekvencije, vremena ili faze. Može se koristiti u laboratorijama za kalibraciju ili za određena istraživanja i razvoj.

Instaliranjem frekvencmetra Pendulum CNT 90, Laboratorija za vrijeme i frekvenciju dobiće još jedan radni etalon kojim bi se obavljala kalibracija uređaja za mjerenje frekvencije i vremenskog intervala. Time bi se rasteretilo korišćenje postojećeg frekvencmetra, zato što je do sada laboratorija posjedovala samo jedan radni frekvencmetar.

Instaliranje navedene opreme u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju zadovoljiće jedan od uslova standarda MEST EN ISO/IEC 17025 kako bi se obezbijedio back up radnih etalona i kako ne bi došlo do narušavanja laboratorijskih aktivnosti usljed kvara na nekom od uređaja. Pomenuti frekvencmetar je visokih performansi: do 250 000 mjerenja u sekundi, sa rezolucijom do 12 digita po sekundi (frekvencija), 100 ps (vrijeme), 0.0010 (faza), sa standardnim opsegom frekvencije 400 MHz i opciono 3, 8, 15 i 20 GHz, što će biti veoma korisno za aktivnosti koje se realizuju u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju.