Predstavnica Zavoda za metrologiju Dea Radević pohađala je 14. januara 2021. online obuku pod nazivom „Kreiranje Plana javnih nabavki na ESJN (Elektronski sistem javnih nabavki)”. Obuku je organizovao Direktorat za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja, dok su obuku vodile Sanja Poleksić i Aleksandar Mihaljević iz navedenog Direktorata.

Cilj obuke bio je obučavanje službenika za javne nabavke u vezi sa kreiranjem Plana javnih nabavki korišćenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN).

Tokom obuke, više riječi bilo je o obavezi registracije naručilaca i ponuđača na elektronskom sistemu javnih nabavki s obzirom na to da se sva obavještenja o javnim nabavkama, kako je navedeno, kreiraju i objavljuju putem tog sistema.

U okviru obuke, polaznicima je predstavljen način unosa plana javnih nabavki u novi elektronski sistem (unos osnovnih podataka, unos stavke, brisanje stavke, izmjena stavke) i objavljivanje dokumenata u okviru plana. Osim toga, objašnjen je način dodjeljivanja i ukidanja prava pristupa, odobravanje i objava plana. Posebno je objašnjeno kako se obavlja izmjena objavljenog plana, način pretrage i pregleda planova, te kopiranje plana.

Osim teorijskog dijela, predavači su i korišćenjem testnog Sistema, kojem se može pristupiti putem linka http://cejntest.belit.co.rs/tenders, demonstrirali način njegovog korišćenja, uz preporuku da taj sistem službenici mogu da koriste za uvježbavanje, prije nego počnu da upotrebljavaju ESJN.

Elektronski sistem javnih nabavki počeo je sa radom od 01. januara 2021. Dosadašnji portal javnih nabavki, kako je istaknuto, će ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki koji su na tom portalu i objavljeni.