Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević pratile su 17. februara 2021. online konferenciju pod nazivom „CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama”. Obuku je organizovao Austrijski KDZ centar za istraživanje javne uprave.

Podsjećamo da je Zavod za metrologiju prva institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj je implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework), odnosno zajednički okvir samoprocjene, a usvojen je i CAF akcioni plan 2020-2022.

Cilj organizovanja online konferencije bila je analiza perspektiva daljnjeg razvoja pristupa CAF sistemu, kao i razmjena iskustva u primjeni CAF metodologije. Predstavljen je i unaprijeđeni CAF2020 sistem, a održana je i prezentacija nove CAF knjige “Transformacija javne uprave sa CAF sistemom”.

CAF2020 predstavlja evropsku smjernicu za dobro upravljanje i izvrsnost u organizacijama javnog sektora. Digitalna CAF konferencija osmišljena je kao otvoreni događaj kojem su prisustvovali predstavnici institucija koje primjenjuju CAF sistem, kao i ostali zainteresovani pojedinci.

CAF online konferenciju podržala je Austrijska razvojna agencija, CAF centar KDZ-ovog Centra za istraživanje javne uprave i BACID.