Holandski helsinški komitet (NHC) organizovao je 26. i 27. marta u Beogradu okupljanje polaznika Matra trening programa u oblasti vladavine prava (Matra RoLT).

Službenice Zavoda za metrologiju, koje su tokom 2017. učestvovale u Matra trening programima „Integritet državnih službenika“ i „Sloboda medija“, Naina Čuturić Knežević i Anđelika Durutović predstavile su u Beogradu rezultate Zavoda za metrologiju u navedenim oblastima.

Okupljanje u Beogradu otvorio je ambasador Holandije u Crnoj Gori i Srbiji Henk van der Dool koji je naglasio da je „fundamentalni cilj država Zapadnog Balkana jačanje vladavine prava, kao i da je holandska vlada posvećena proširenju Evropske unije“.

Polaznicima Matra trening programa, na plenarnoj sesiji, predavanja su održali i Marc Jorna iz Evropske komisije, profesor evropskih ljudskih prava sa Lajden Univerziteta Rick Lawson, kao i direktor Holandskog helsinškog komiteta Pepijn Gerrits.

Polaznici Matra trening programa imali su priliku da prisustvuju i radionicama u više oblasti vladavine prava kao što su: razvoj javnih finansija, nezavisnost rada sudija i sudstva, kao i radionicama u oblasti personalnog liderstva u sektoru vladavine prava i regulativi Evropske unije kada je riječ o plasiranju i kontroli dezinformacija u svim vrstama medija.

Okupljanju u Beogradu prisutvovali su polaznici Matra trening programa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Holandski helsinški komitet Matra trening programe organizuje u saradnji sa Lajden Univerzitetom i Haškom akademijom za lokalnu upravu.