Zavod za metrologiju, povodom obilježavanja 20. maja – Svjetskog dana metrologije, organizovao je više promotivnih aktivnosti koje su uključivale saradnju sa obrazovnim institucijama, nevladinim sektorom, kao i sa zainteresovanim građanima.

Zavod za metrologiju je 19. maja 2022. organizovao „Otvoreni dan Laboratorije za pritisak“ kada su građani imali mogućnost da provjere tačnost svog mjerila krvnog pritiska. Tokom šest sati, koliko je trajao „Otvoreni dan”, pregledano je 26 manometara.  U Zavodu za metrologiju u 2022. pregledano je nešto više od 100 manometara, dok je u 2021. pregledan 301 manometar za mjerenje krvnog pritiska.

Osim navedenog građani su imali priliku i da se bliže upoznaju sa specifičnostima rada mjerila za mjerenja krvog pritiska. Povodom navedene aktivnosti, podijeljeni su i informativni flajeri sa opisom načina pregleda manometara, kao i objašnjenjem zakonskih obaveza javnog i privatnog sektora kada je riječ o ovjeravanju manometara.

Povodom Svjetskog dana metrologije, 1. aprila organizovana je i posjeta Zavodu za metrologiju studenata treće godine Fakulteta za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa pojmom metrologije kao nauke, djelatnošću Zavoda, kao i promotivnim aktivnostima realizovanim poslednjih nekoliko godina.

Studenti druge godine Fakulteta primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica, sa studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, posjetili su Zavod za metrologiju 15. aprila. Studenti su se, tokom predavanja, upoznali sa granama metrologije i radom nacionalnih kalibracionih laboratorija. Organizovan je i dio praktične nastave u Laboratoriji za električne veličine gdje su studenti imali priliku da obave mjerenja električnog napona, struje i otpornosti, kao i proračune mjerne nesigurnosti.

Zavod za metrologiju posjetili su 17. maja i učenici OŠ „Milosav Koljenšić” iz Danilovgrada, a 18. maja 2022. i članovi Fondacije za promociju nauke u Crnoj Gori – PRONA.

Svim osnovnim i srednjim školama poslat je promotivni materijal: poster „Svjetskog dana metrologije”, kao i posteri sa definicijima Međunarodnog sistema jedinica (SI) i Periodni sistem elemenata. Ukupno je poslato preko 640 postera.

Svjetski dan metrologije 2022. obilježavao se pod sloganom „Metrologija u digitalnoj eri“. Ta tema odabrana je jer je digitalna tehnologija revolucionarna za našu zajednicu i jedan je od izazovnijih trendova u današnjem društvu.

Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. čiji je cilj bio obezbjeđenje jedinstvenog sistema mjernih jedinica u svijetu.

Otvoreni dan Laboratorije za pritisak

Studenti Univerziteta Donja Gorica

OŠ „Milosav Koljenšić” Danilovgrad

Fondacija za promociju nauke u Crnoj Gori – PRONA