Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je 12. i 13. januara 2021. online pripremnoj radionici Evropske metrološke mreže pametnih električnih mreža (TC-EM & EMN SEG „European Metrology Network on Smart Electricity Grids”) u sklopu projektnih poziva Evropskog partnerstva za metrologiju 2021 („European Partnership on Metrology”).

Tokom radionice, predstavnik švajcarskog nacionalnog metrološkog instituta (METAS) Marko Zeier predstavio je „Green Deal” projektne pozive, njihovu normativu i istraživački potencijal za 2021. Očekuje se, kako je istaknuto, da će 14 „Green Deal” istraživačkih projekata biti predloženo, a sedam odobreno. Maksimalni doprinos Evropske unije po projektu biće oko tri miliona eura.

Kriterijumi za izbor potencijalnih istraživačkih projekata (PRT), kako je objašnjeno, su jasno pokazana metrološka potreba, vjerovatnoća da evropska metrološka zajednica efikasno odgovori na navedene potrebe, kao i značaj uticaja na zainteresovane strane.

Predstavnik njemačkog nacionalnog metrološkog instituta (PTB) Michael Hilbert predstavio je potencijalni istraživački projekat pod nazivom „Mjerenje efikasnosti i gubitaka za e-mobilnost”.

Glavni cilj tog projekta, kako je objašnjeno, je razvoj metrološke infrastrukture za mjerenje efikasnosti i gubitaka za sisteme e-mobilnosti od stanice za punjenje električnih vozila do pogona točkova električnih vozila. Nacionalni metrološki instituti bi, shodno tome, trebalo da obezbijede metrološku infrastrukturu koja će omogućiti tačnu naplatu za čitav sistem i sve potrebne komponente za e-mobilnost kao što su: punionice, DC-DC konvertori i konvertori frekvencije u električnim vozilima i infrastrukturi, baterijske module i slično.

Potencijalni „radni paketi” u sklopu tog projekta, kako je navedeno, odnosili bi se na omogućavanje sljedivih mjernih tehnika, poput mjerenja u uređaju za punjenje na naizmjeničnu i jednosmjernu struju, kao i na nove kalibracione tehnike za mjerenje električne energije koju generišu izobličeni talasni oblici struje (harmonika do desetina kHz) i pravougaoni talasni oblici napona (harmonika do 100 kHz ili više). Osim toga, „radni paketi” odnosili bi se i na sljedljivo mjerenje i naplatu punjenja i pražnjenja baterija u odnosu na SoH, SoC, SoS, temperaturu i izobličene talasne oblike.

Predstavnica britanskog nacionalnog metrološkog instituta (NPL) Deborah Ritzmann govorila je o potencijalnom istraživačkom projektu „Mjerenja u mreži u svrsi omogućavanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora”.

Ciljevi tog projekta odnose se na metrologiju za stabilnost frekvencije i metrologiju za naponsku stabilnost, odnosno mjerenje nivoa kratkog spoja, kao i otkrivanje nesigurne dinamike sistema.  Mjerenje snage sistema, istaknuto je, zahtijeva kontinuirano mjerenje impedance, odnosno razvoj referentnih instrumenata i metoda za kalibraciju u laboratorijama i „in-situ” kalibracija.

Jedan od ciljeva tog projekta je i metrologija za povećanje kapaciteta za obnovljive izvore, odnosno visoko frekventna mjerenja. Korisnici projekta, kako je navedeno, bi bili operateri prenosnog i distributivnog sistema, proizvođači opreme za nadzor i kontrolu električne mreže.

Predstavnik njemačkog nacionalnog metrološkog instituta (PTB) Stefan Essmann predstavio je ideju za potencijalni istraživački projekat čiji je glavni cilj razvoj metrološke infrastrukture za elektrohemijsko skladištenje.

Predstavljene su i sledeće ideje za potencijalne istraživačke projekte: „Nekonvencionalne trafostanice koje napajaju željezničke-metro i tramvajske sisteme jednosmjerne struje”,  „HVDC gubici“ i „Karakterizacija mjernih transformatora za mreže naizmjenične i jednosmjerne struje do 36 kV i do 150 kHz“.

Podsjećamo da su ideje za „Green Deal” projektne pozive za 2021.  bazirane na oblastima kao što su efikasnost elektromobilnosti (punionice za električna vozila), električne mreže, elektrohemijsko skladištenje (baterije, gorivne ćelije i elektrolizatori) i energetska efikasnost.

Poziv za potencijalne istraživačke projekte (PRT) otvoren je 13. januara i trajaće do 22. februara 2021., dok će poziv za zajedničke istraživačke projekte (JRP) biti otvoren od 22. juna 4. oktobra 2021.