Zavod za metrologiju organizovao je 13. novembra 2019. radionicu za predstavnike Komunalne policije pod nazivom „Značaj ovjeravanja mjerila zvuka (fonometara)“.

Radionici je prisustvovalo 28 predstavnika Komunalne policije iz 16 crnogorskih opština: Pljevalja, Bijelog Polja, Šavnika, Plužina, Petnjice, Rožaja, Berana, Kolašina, Ulcinja, Bara, Herceg Novog, Cetinja, Danilovgrada, Tuzi i Podgorice.

Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila Zoran Ćetković predstavio je zakonske propise koje regulišu oblast ovjeravanja mjerila zvuka, postupak ispitivanja mjerila,  rokove ovjeravanja, postupak podnošenja zahtjeva i cjenovnik ovjeravanja.

Samostalna savjetnica u Sektoru za ovjeravanje mjerila Gordana Pješčić konkretnije je objasnila proces ovjeravanja mjerila zvuka koji obuhvata vizuelni pregled, provjeru funkcionalne ispravnosti i provjeru ispunjenosti metroloških zahtjeva.  Predstavljene su i najveće dozvoljene greške prilikom ispitivanja fonometera, kao i vizuelni izgled žigova.

Mjerila zvuka (fonometri) koriste se u postupcima utvrđivanja nivoa buke. Pretežno ih koriste inspekcijski organi lokalnih samouprava, tačnije Komunalna policija,  za zaštitu građana od nedozvoljenog nivoa buke.

Cilj radionice bio je da se upravo predstavnicima Komunalne policije objasni zakonska obaveza ovjeravanja fonometara, koja se obavlja isključivo u Zavodu za metrologiju.

U skladu sa članom 15 Zakona o metrologiji („Sl. list CG’’ br. 79/08 i 40/11), lica koja upotrebljavaju zakonska mjerila dužna su da postavljaju i koriste zakonska mjerila na način kojim se obezbjeđuje tačnost mjerenja i odgovorna su za tehničku ispravnost mjerila i tačnost rezultata, kao i da podnose na ovjeravanje zakonska mjerila u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Članom 2 tačka 3.2, Uredbe o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG’’ br. 81/09 i 13/17), ukoliko se koriste u funkciji zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda, mjerila zvuka (fonometri) moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani). Rok redovnog ovjeravanja mjerila zvuka (fonometara) iznosi 2 godine.

Zavod za metrologiju u prethodnom periodu obezbijedio je neophodnu opremu za pregled mjerila zvuka, a uspostavljana je i Laboratorija za ovjeravanje fonometara.