Sastanak Radne grupe 8 (WG8) Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) koja se bavi primjenom direktive o mjernim instrumentima (MID) i direktive o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (NAWI) u Evropskoj uniji (EU) održan je online 09. i 10.marta 2022. Dvadeset sedmom sastanku Radne grupe 8 prisustvovao je pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković.

Osnovne teme, koje su na sastanku razmatrane, odnosile su se na reviziju vodiča 8.0, 8.10, 8.8, i 8.5, interpretaciju i zahtjeve Aneksa I, sprovođenje usaglašenosti po modulu D, kao i na MID direktive (MI-008). Pomenuta je i uloga Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), a više riječi bilo je i o opštim informacijama o Evropskoj kooperaciji u zakonskoj metrologiji u radu tijela Evropske unije.

Sastanak je vodio predsjedavajući WG8 Thomas Lommatzsch iz francuskog nacionalnog metrološkog instituta, a prisustvovalo mu je oko četrdeset predstavnika nadležnih institucija evropskih država.