Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i direktor Srednje stručne škole „Spasoje Raspopovic” Vesko Mihailović potpisali su 26. decembra 2022. sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u cilju realizacije i afirmacije obrazovnih programa i saradnje koja će omogućiti školovanja stručnjaka za obrazovne programe za koje je škola verifikovana.

Saradnja između Zavoda za metrologiju i SSŠ „Spasoje Raspopovic” biće realizovana i u oblastima koje se odnose na učešća u određenim oblicima nastave i učenja na radnom mjestu iz predmeta za kojima se ukaže potreba.  Saradnja će se posebno odnositi na školski program za sektor „Obrađivač plemenitih metala”. Navedeni program podrazumijeva školovanje za izradu nakita i suvenira od metala prema vlastitom dizajnu, kao i izradu dekorativnih i upotrebnih predmeta u obojenim metalima, srebru i emajlu. Zavod će u okviru svojih mogućnosti obezbijediti podršku za realizaciju navedenih programa. Tokom posjete uočena je i potreba škole za pomoćnom laboratorijskom opremom, hemikalijama i laboratorijskim posuđem, pa je Zavod shodno svojim mogućnostima, za nabavku dijela laboratorijske opreme opredijelio sredstva u iznosu od 450,00 €.

Planirane su i stručne posjete učenika Zavodu za metrologiju, obavljanje profesionalne prakse, kao i afirmacija stručnih obrazovnih programa. Osim toga, biće organizovana zajednička učešća na manifestacijama koje promovišu nauku i inovativnost, razmjena stručne literature, kao i zajednička učešća u domaćim i inostranim projektima.

Potpisivanju ugovora o saradnji prisustvovala je i načelnica Odjeljenja za dragocjene metale Milena Raonić koja je na poziv Centra za stručno obrazovanje, ispred Zavoda za metrologiju, učestvovala u kreiranju stručnih školskih programa za sektor „Obrađivač plemenitih metala”.