U Zavodu za metrologiju tokom 2018. došlo je do povećanje broja žigosanih predmeta od zlata, što je rekordan broj od 2010. od kada se sprovodi crnogorska regulativa u toj oblasti. Ove godine žigosano je preko 74 kilograma predmeta od zlata, dok je 2017. žigosano blizu 23 kilograma zlata.

Zaključno sa 30. novembrom 2018. podnesena su 175 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala. U Zavodu za metrologiju tokom 2018. žigosan je i 221 kilogram srebra.

U postupcima ispitivanja i žigosanja doneseno je 29 rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala. Najčešći razlozi odbijanja su nepostojanje oznaka finoće, znaka proizvođača, znaka uvoznika i oznake METAL na dijelu predmeta koji je izrađen od nedragocjenog metala.

Zavod za metrologiju pokrenuo je, tokom februara i marta 2017. godine, on-line kampanju kojom potrošače informiše da je u Crnoj Gori zakonom regulisano obavezno ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala. S obzirom na to da je kampanja realizovana tokom 2017. godine u toj godini je zabilježen porast žigosanih predmeta od zlata za oko 60% i predmeta od srebra oko 16% u odnosu na 2016. godinu.

Zavod za metrologiju i ovim putem apeluje na potrošače u Crnoj Gori da prilikom kupovine provjere da li predmeti od dragocjenih metala posjeduju sve zakonom propisane oznake: znak uvoznika i proizvođača, odgovarajuću oznaku finoće i državni žig. Proizvođači i uvoznici predmeta od dragocjenih metala dužni su da u prodajnim objektima izlože sliku državnih žigova i rješenje o znaku proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala, kao i da stave na raspolaganje sredstvo (najčešće lupu) pomoću koga kupac može raspoznati i uvjeriti se u postojanje državnog žiga.