Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je, kao delegat, trećem sastanku Komiteta Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) koji je održan u periodu od 11. do 13. maja 2022.

Na sastanku su predstavnici Evropske komisije, Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) i Evropske akreditacije predstavilli referentne teme iz svoje nadležnosti, a održane su i prezentacije predstavnika drugih relevantnih institucija (OIML, AQUA, CECIP i CECOD). Na sastanku je identifikovana i potreba o izmjeni evropskih direktiva iz oblasti metrologije, imajući u vidu, kako je istaknuto, tehnološki napredak, iskustva i izazove u primjeni odredbi navedenih direktiva.

Sastanak je vodio predsjedavajući WELMEC e.V, Pavel Klenovsky iz češkog nacionalnog metrološkog instituta (ČMI) i prisustvovali su mu predsjedavajući WELMEC e.V. radnih grupa (WG) za određene oblasti, njihovi zamjenici, predstavnici dopisnih institucija i posmatrača, kao i WELMEC e.V. sekretarijata.

Planirano je da se naredni, četvrti, WELMEC e.V sastanak održi od 3. do 5. maja 2023. u njemačkom nacionalnom metrološkom institutu (PTB) u Braunschweig-u.