Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić prisustvovala je sastancima Tehničkog komiteta za vrijeme i frekvenciju koji su se online organizovali 1. i 8. jula 2020.

Tokom sastanaka predstavljen je uticaj vremena i  frekvencije na razvoj projekata u okviru Evropske metrološke mreže (EMN), kao i projekti EMN – posmatranje klima i okeana i EMN – pametne električne mreže.

Predstavljen je i izvještaj za projekat 1156: GPS link kalibracija uz podršku CCTF-K001.UTC, a predložen je i novi projekat UTC(k) za definisanje strategije  referentne tačke i kašnjenja.

Više riječi bilo je i o EMPIR projektima  ROCIT-robusni optički satovi za međunarodne vremenske skale, TiFOON-vrijeme i frekvencija preko optičkih mreža i WRITE-WR tehnologija za poboljšanje industrijskog vremena.

Sastancima je predsjedavao Peter Whibberley iz Nacionalne fizičke laboratorije

Velike Britanije (NPL) koji je predstavio izvještaj Odbora tehničkih komiteta o aktivnostima Evropske asocijacije nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) tokom 2018-2019.

Gianna Panfilo iz Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) govorila je o  statusu UTC i UTCr i unapređivanju UTC algoritma, o novom formatu i izmjenama u publikaciji Cirkular T, kao i o novoj verziji baze podataka KCDB 2.0.

Na sastancima su predstavljeni i izvještaji nacionalnih kalibracionih laboratorija. O aktivnostima grupe za distribuciju vremena njemačkog nacionalnog metrološkog instituta (PTB) govorio je Andreas Bauch, dok je aktivnosti laboratorije holandskog nacionalnog instituta (VSL) predstavio  Erik Dierikx.

Sastanak Tehničkog komiteta za vrijeme i frekvenciju trebalo je da bude održan 10. i 11. marta 2020. na njemačkom metrološkom institutu (PTB), ali je  zbog situacije nastale usljed pandemije COVID-19 odgođen i održan online.