Godišnji sastanak Tehničkog komiteta za termometriju i subkomiteta za vlažnost TC-T u organizaciji Portugalskog Instituta za kvalitet IPQ održan je u Lisabonu od 24. do 27. februara 2015. godine. Učestvovalo je preko 50 predstavnika iz 30 zemalja Evrope i svijeta.

Na sastanku su predstavljeni svi trenutni projekti iz oblasti temperature i vlage u okviru EURAMET-a, kao i svi tekući i budući EMPR projekti i P11889 projekat ( EURAMET intercomarision of the relative humidity realisations – Relative humidity from 10% rh to 95% rh at temperatures from -10°C to 70°C – pilot MIRS/UL-FE/LMK i UME) u kojem je učestvovala Laboratorija za temperaturu Zavoda za metrologiju.

Od strane EURAMET koordinatora u vezi sa podnošenjem CMC-a, predstavljeni su rezultati radne grupe za ocjenu CMC-a na čijem ocjenjivanju su se našli i CMC koje je prijavila Laboratorija za temperaturu. CMC-e koje je prijavila Laboratorija za temperaturu su odobreni i proslijeđeni u narednu fazu revizije tako da se vrlo brzo očekuje njihovo objavljivanje u BIPM bazu podataka.