Načelnica Odsjeka za naučnu metrologiju i rukovoditeljka Laboratorije za temperaturu Tanja Vukićević prisustvovala je Tehničkom komitetu za termometriju i subkomitetu za vlagu koji su od 16. do 18. aprila 2024. u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) održani na Institutu za niske temperature i strukturna istraživanja (INTIBS) u Wroclaw-u u Poljskoj.

U okviru Tehničkog komiteta za termometriju održana je radionica pod nazivom “Digitalni tokovi rada u termometriji” na kojoj su predstavnici njemačkog, belgijskog i nacionalnog metrološkog instituta Velike Britanije predstavili dosegnuti nivo digitalizovanih poslova u termometriji i vlazi uzimajući u obzir i digitalni kalibracioni sertifikat.

Na sastanku subkomiteta za vlagu više riječi bilo je o pokretanju novog ključnog međulaboratorijskog poređenja za dew point metar u kojem će i Zavod za metrologiju imati mogućnost da učestvuje.

Na Tehničkom komitetu za termometriju govorilo se o ključnim poređenjima, njihovom trenutnom statusu, završenim i novim projekatima uključujući i nova poređenja. Naglašeno je da je pokrenuto novo ključno poređenje u oblasti fiksnih tačaka, između ostalog i trojne tačke vode.

Za učesnike navedenih sastanaka organizovane su i posjete INTIBS laboratorijama u kojima se obavljaju mjerenja na niskim temperaturama.

Naredni sastanak Tehničkog komiteta za termometriju biće organizovan u Sarajevu u Bosni i Hercegovini.