Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić – Knežević prisustvovala je online sastanku Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM EURAMET) koji je 25. marta 2021. održan u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Tokom sastanka više riječi bilo je o radu nacionalnih metroloških instituta koji se odnosi na uspostavljanje i unaprijeđenje digitalnih podataka u oblasti metrologije, kao i o napretku u primjeni digitalizacije u svim aspektima osnovnih djelatnosti nacionalnih metroloških instituta.

Predstavljeni su i projekti nacionalnih metroloških instituta u okviru programa EMPIR i HORIZON. Istaknut je i značaj kreiranja e-learning platformi, razvoja znanja o digitalizaciji i podsticaja istraživačkog rada.

Tokom TC-IM sastanka predstavljeni su i zaključci sa ranije održanih radionica o digitalnoj transformaciji (TC i EMN/JNPs), kao i projekti 1448 i 1449 koji se odnose na razvoj digitalnih kalibracionih sertifikata i upravljanje istraživačkim podacima.