Predstavnici Zavoda za metrologiju Dejan Sokić i Jovana Vukoslavović pratili su online sastanak  Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM Meeting) koji je 21. i 22. oktobra 2020. održan u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta.

Na sastanku je više riječi bilo o evropskim metrološkim mrežama (EMN), istraživačkim programima (RMG pozivi 2016-2019, RMG poziv 2020 i RMG poziv 2021), novim podacima u vezi sa KCDB 2.0, obukama i radionicama, kao i o nacrtu ideje za platformu daljinskog učenja.

Predstavnik Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) Michael Stock predstavio je međupoređenja u sklopu radnih grupa za niskofrekventne (WGLF) i radio-frekvencijske veličine (GT-RF), BIPM ključna međupoređenja u oblasti elektriciteta, a govorio je i o CIPM radnoj grupi za digitalni Međunarodni sistem jedinica (SI).

Predstavljeni su i aktuelni EMPIR projekti 18SIB07 2020 GIQS „Kvantni standard impedanse grafena” i 17RPT04-VerslCal, kao i TC-EM projekat #1466 „Calibration of lock-in amplifiers”.

Iz više evropskih država predstavljeni su novi razvojni projekti u okviru Evropske metrološke mreže (EMN):

  • DC i Kvantna Metrologija (Antti Manninen, MIKES, Finska);
  • Niska frekvencija (Damir Ilić, HMI/FER-PEL, Hrvatska);
  • Radio-frekvencija i mikrotalasi (Andrew Smith, NPL, UK);
  • Električna snaga i energija (Paul Wright, NPL, UK);
  • Evropske metrološke mreže-Kvantna tehnologija (Hansjörg Scherer, PTB, Njemačka);
  • Evropske metrološke mreže-Pametne mreže (Gert Rietveld, VSL, Holandija).

Rezultati međupoređenja u sklopu EURAMET projekta 1341 „Comparison on calibration of Multimeter”, u kojem je 2015. učestvovala i Laboratorija za električne veličine, bi trebalo da budu objavljeni do kraja 2020. iako još uvijek, kako je naglašeno, nema potvrde učesnika da je draft A tog projekta primljen.

Naredni Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam bi trebalo da bude održan 2021. u Sofijii u Bugarskoj.