U organizaciji Zavoda za metrologiju 19. i 20. oktobra održan je online sastanak Tehničkog komiteta za dužinu (TC-L).  Sastanku su prisustvovali predstavnici Laboratorije za dužinu Gordana Bajić, Tomo Božović i Gordana Pješčić, dok je informatičku podršku pružio Aleksandar Jovanović.

Predstavnica Crne Gore u Tehničkom komitetu i rukovoditeljka Laboratorije za dužinu Gordana Bajić, predstavila je način organizacije metroloških aktivnosti u Crnoj Gori, kao i aktivnosti Zavoda za metrologiju i Laboratorije za dužinu.

Na Tehničkom komitetu bilo je riječi  o aktivnim ključnim poređenjima (MRA)  koja se organizuju u okviru konsultativnog komiteta za dužinu (CCL), kao i regionalnih organizacija: Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Azijsko-pacifičkog metrološkog programa (APMP) i Inter-američkog metrološkog sistema (SIM).

Više riječi bilo je i o radnim grupama Tehničkog komiteta za dužinu: CIPM-MRA, dimenziona nanometrologija i strateško planiranje (WG MRA, WG N, WG S). Predstavljena je i nova šema označavanja ključnih i dodatnih poređenja, kao i planovi za nova međulaboratorijska poređenja.

Predstavnici pilot laboratorija prezentovali su aktivna međulaboratorijska poređenja i faze u njihovoj realizaciji, kao i izvještaj o objavljenim mogućnostima mjerenja i kalibracija (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-a KCDB 2.0).

Laboratorija za dužinu Zavoda za metrologiju, kako je istaknuto, učestvovala je u međulaboratorijskom poređenju EURAMET.LK4.2015 -1410 ,,Calibration of Diameter Standards” za koje je pilot bio italijanski nacionalni metrološki institut (INRIM). Završni izvještaj za navedeno poređenje objavljen je 01. oktobra 2021. Laboratorija za dužinu postigla je, kako je navedeno, dobre rezultate, na osnovu kojih će biti moguća prijava novih najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti  (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (KCDB BIPM).

Osim navednog, Laboratorija za dužinu Zavoda za metrologiju  učestvovala je, tokom septembra, u poređenju EURAMET.LS27 -1433 ,,Measurement of Steel Tapes of 10 m and 50 m” u kojem je pilot bio njemački nacionalni institut (PTB). U tom poređenju, Laboratorija za dužinu, obavila je mjerenje etalona u opsegu do 20 metara.

Na Tehničkom komitetu za dužinu predstavljeni su i metrološki istraživački programi u okviru Evropskih metroloških mreža (EMN): Advanced ManufacturingClimate and Ocean ObservationEnergy GasesMathematics and StatisticsQuantum TechnologiesRadiation ProtectionSmart Electricity GridsSmart Specialisation in Northern Europe, i Traceability in Laboratory Medicine.

Osim navedenog, predstavljen je program Evropskog partnerstva u metrologiji – poziv za 2021. (European Partnership on Metrology Call 2021), napredak Evropskog metrološkog programa za inovacije i istraživanje (EMPIR Calls 2020:  Industry topic), kao i  plan za Green Deal program.

Sastanku Tehničkog komiteta za dužinu  prisustvovalo je 45  predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta, delegata iz međunarodnih i regionalnih metroloških organizacija i gostiju sa statusom posmatrača.