Zdravstvo se smatra jednim od glavnih izazova u Evropi i širom svijeta. Tokom naredne decenije, zdravstvena zaštita ostaće prioritet u političkom i društveno-ekonomskom smislu, a njen značaj će se pojačati zbog demografskih promjena i sve većih troškova koji su opteretili čak i najbogatije države.

Specijalizovana agencija za međunarodno javno zdravlje UN-a, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), konstantno ulaže napore da unaprijedi zdravlje, održi svijet bezbjednim i pomogne ugroženima.

Svjetski dan zdravlja je jedan od načina za skretanje pažnje na pitanja kojima se bavi SZO, na primjer, fokusiranje na potrebu univerzalne primarne zdravstvene zaštite za sve ljude. Ovaj cilj je, zapravo, uvijek bio jedan od najvažnijih za SZO.

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja, koji se svake godine obilježava 7. aprila, posvećen je medicinskim sestrama i babicama. U ovoj Međunarodnoj godini medicinskih sestara i babica, SZO ima za cilj da ojača i poveća poveća značaj ovog ključnog stuba zdravstvene radne snage.

BOLJA MJERENJA ZA BOLJE ZDRAVLJE

Pružanje održivih, bezbjednih i pouzdanih zdravstvenih usluga širom svijeta značajno se oslanja na istraživanja metrologije odnosno nauke o mjerenjima, koja upravlja našom mogućnošću da mjerimo sve što je potrebno za funkcionisanje čovjeka.

U poslednje dvije decenije uloženi su ogromni napori da se poboljša pouzdanost i tačnost mjerenja u zdravstvenom sektoru. Ova mjerenja podupiru preciznu dijagnozu, sigurno i efikasno liječenje i temeljnu procjenu novih medicinskih tehnika. Od kvantifikacije infektivnih uzročnika za poboljšanu dijagnozu tuberkuloze do mjerenja doze zračenja za sigurno sprovođenje ultrazvučnog liječenja karcinoma, metrologija igra veoma važnu ulogu u pružanju podrške doktorima i medicinskim sestrama u dijagnostici, liječenju kao i prevenciji bolesti širom svijeta. To ne samo da doprinosi poboljšanju javnog zdravlja, već podržava i jednu veoma važnu industriju.

DOPRINOS EURAMET-A MJERENJIMA U ZDRAVSTVU

Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) odgovorno je za koordinaciju naučnih istraživanja iz oblasti mjerenja širom Evrope. Kolaborativna struktura evropske metrološke naučne zajednice formirana je objedinjavanjem stručnog kadra iz metroloških instituta, akademije i industrije, kako bi se razvili tačni i pouzdani mjerni standardi i metode koje mogu odgovoriti društvenim i zdravstvenim zahtjevima. Rad EURAMET-a orijentisan na uticaj pomaže i kreatorima politika u primjeni najvažnijih propisa, poput Direktive o medicinskim uređajima i Direktive o medicinskim sredstvima za in vitro dijagnostiku, koje obezbjeđuju sigurnost svakodnevnih medicinskih postupaka koji se odvijaju širom Evrope.

Kroz Evropski metrološki istraživački program (EMRP), program EURAMET-a koji je nedavno završen, podržani su brojni projekti iz oblasti zdravstva koji su pozitivno uticali na zdravstvene radnike, istraživače, kao i na proizvođače medicinskih instrumenata. Značajno je napomenuti i da je napravljen pomak u oblasti medicinske terapije i snimanja, u kojoj se koriste poboljšane metrološke mogućnosti za bolju dijagnostiku i liječenje degenerativnih i kancerogenih bolesti. Nakon EMRP-a, uslijedio je Evropski metrološki program za inovacije i istraživanje (EMPIR) kao pokretačka snaga inovativnih mjernih rješenja u zdravstvu, što je posebno značajno u trenutnoj egzistencijalnoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa.

Metrološka istražiivanja usmjerena su na razvijanje globalno uporedivih i pouzdanih mjerenja za dijagnosticiranje i liječenje zdravstvenih stanja. Ona suštinski podupiru obezbjeđivanje visokokvalitetnih i dostupnih zdravstvenih usluga u cilju rješavanja problema nejednakosti u pristupu zdravstvu u Evropi.

Pod okriljem EURAMET-a, metrološki instituti nastavljaju da kreiraju nove koncepte mjerenja koji će odgovoriti na potrebe zdravstvene njege društva.

Drugi istraživački projekti EURAMET-a usmjereni su na unapređenje snimanja magnetnom rezonancom (MRI). MRI ima široku upotrebu u zdravstvu zbog obezbjeđivanja slika visoke rezolucije za dijagnosticiranje zdravstvenih stanja, uključujući tumore grudnog koša, bolesti jetre i srčane probleme, korišćenjem jakih magnetnih polja i radio talasa za skeniranje unutrašnjosti tijela. Zajednički istraživački projekat programa EMRP pomogao je da se novi MRI uređaji sa većom snagom primjenjuju u bolnicama, rješavanjem pitanja bezbjednosti njihove kliničke upotrebe. EMRP projekti su takođe stvorili platformu za zainteresovane strane da sarađuju u istraživanjima u zdravstvu. U ovom slučaju, vodeći proizvođači MRI skenera i uređaja za rendgensku terapiju imali su priliku da udruže snage u razvoju tehnike radioterapije vođene slikama. Ova revolucionarna nova metoda omogućiće doktorima da u realnom vremenu prate poziciju tumora, što će uticati na obezbjeđivanje do sada najpreciznijeg i ciljanog liječenja kancera radioterapijom.

EURAMET nastavlja da inspiriše evropsku metrološku zajednicu na zajedničko sprovođenje istraživanja potrebnog za rješavanje globalnih izazova u zdravstvu. Pod okriljem EURAMET-a, metrološki instituti nastavljaju svoje napore na razvoju novih metroloških tehnologija i koncepata, podupirući zdravstvenu infrastrukturu i radnu snagu širom Evrope i približavaju nas ostvarivanju primarnog cilja UN-a – visokokvalitetnoj, univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti za sve.

Izvor: euramet.org