SVJETSKI DAN METROLOGIJE – 20. maj 2024.
Mjerimo danas za održivo sjutra

Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji potpomaže naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou.

Tema Svjetskog dana metrologije za 2024. je Održivost i odabrana je zbog svoje važnosti za različite mogućnosti mjerenja ključne za podsticanje održive globalne ekonomije i životne sredine. Primjeri za to uključuju mjerenje potrošnje energije u industriji, građevini i transportu, upravljanje resursima u poljoprivredi i šumarstvu, identifikovanje izvora zagađenja i postavljanje ciljeva za zaštitu okoline. Tačna mjerenja emisija iz vozila i potrošnje goriva ključna su za usklađenost s propisima, kao i za projektovanje održivih mogućnosti prevoza. Upravljanje proizvodnim procesima i tokovima otpada, uz precizna mjerenja, doprinosi poboljšanom upravljanju životnom okolinom.

Širom svijeta, nacionalni metrološki instituti stalno unapređuju nauku o mjerenju razvijanjem i potvrđivanjem novih mjernih tehnika na potrebnom nivou sofisticiranosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u međulaboratorijskim poređenjima, koje koordiniše Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) ili Regionalna metrološka organizacija, da bi se osigurala pouzdanost u rezultate mjerenja širom svijeta.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) unapređuje Međunarodne preporuke, čiji je cilj da usklade zahtjeve u mnogim poljima. OIML takođe upravlja Sistemom za izdavanje sertifikata o ispitivanju mjerila (OIML-CS), koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu zakonski regulisanih mjernih instrumenata.

Navedeni međunarodni metrološki sistemi pružaju potrebnu sigurnost i uvjerenost da su mjere tačne i da pružaju čvrstu osnovu za globalnu trgovinu, a pomoći će i da se pripremimo i za izazove koji nas čekaju sjutra.

Svjetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim, regionalnim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima tokom cijele godine.

Značajna prekretnica postignuta je u novembru 2023. kada je tokom 42. zasijedanja UNESCO Generalne konferencije službeno priznato godišnje obilježavanje 20. maja. Naglašavajući središnju ulogu obilježavanja Svjetskog dana metrologije u unapređenju globalne naučne saradnje, ovo odobrenje otvara nove pristupe za promociju metrologije, usklađujući se sa UNESCO misijom za izgradnjom boljeg svijeta kroz nauku i obrazovanje.

Poruka BIPM i BIML direktora
Svjetski dan metrologije
20. maj 2024.

Martin Milton
Direktor BIPM-a

Antoni Donelan
Direktor BIML-a

„Mjerimo danas za održivo sjutra”

Metrologija, nauka o mjerenju i njenoj  primjeni, uvijek je bila preteča tehnološkog i naučnog napretka. Njen uticaj vidljiv je u svim društvenim aspektima i sveprisutna je u našim životima.

Ove godine, tema Svjetskog dana metrologije je održivost. Tačna mjerenja osnov su za istraživanja životne sredine i kreiranje politika jer nam omogućavaju razumijevanje i rješavanje kompleksnih izazova u ekologiji, kao što su klimatske promjene, zagađenje i iscrpljivanje resursa. Održivost, kao tema, podstiče nas da istražimo kako metrologija doprinosi poboljšanju naše svakodnevice. Na primjer, tačna i pouzdana mjerenja omogućavaju bolje praćenje prirodne sredine, bolju procjenu uticaja ljudskih aktivnosti i razvoj strategija koje promovišu ekološki balans. Metrologija nas osnažuje da donosimo odluke na osnovu tačnih informacija, bez obzira na to da li je riječ o kvantifikovanju emisije ugljenika, mjerenju otpada ili praćenju prirodnih staništa.

Metrologija igra ključnu ulogu u obračunu ugljenika, koji može da pokrije širok raspon aktivnosti uključujući tačno mjerenje, proračun, praćenje, izvještavanje i reviziju zagađivača. Obračunske šeme ugljenika i druge regulatorne mjere za očuvanje životne sredine zahtijevaju pouzdane podatke, zasnovane na tačnim mjerenjima zagađivača potencijalno prisutnih u životnoj sredini.

Metrologija je takođe od ključnog značaja, jer podržava i Ciljeve održivog razvoja (SDGs) i napore Ujedinjenih nacija u postizanju održivog globalnog razvoja:

  • fer i transparentna trgovina zasnovana na zakonskoj metrologiji koja pomaže poboljšanju ekonomskih uslova za sve i pomaže u smanjenju siromaštva;
  • pouzdani i uporedivi ispitni rezultati važni su za poboljšanje našeg zdravlja i dobrobiti;
  • efikasne klimatske akcije moraju biti zasnovane na tehnologijama mjerenja koje kvantifikuju emisije i bitne klimatske varijable, kao i da prate efektivnost strategija smanjenja;
  • mjerenja su ključna za razvoj i praćenje tehnologija koje nam osiguravaju pristupačnu i čistu energiju; i
  • industrijske inovacije i infrastruktura zavise od tačnih mjerenja u širokom rasponu parametara.

Tema Svjetskog dana metrologije 2024. naglašava ključnu ulogu koju metrologija ima u svim navedenim slučajevima i podsjeća nas na zajedničku odgovornost u zaštiti naše planete.

Ova godina takođe označava novo poglavlje u promociji Svjetskog dana metrologije. Naime, nakon Rezolucije usvojene na 42. zasijedanju UNESCO Generalne konferencije u novembru 2023. omogućeno je zvanično UNESCO priznanje za godišnju proslavu 20. maja. To će pružiti nove mogućnosti za promociju metrologije što je usklađeno sa UNESCO misijom izgradnje boljeg svijeta kroz nauku i obrazovanje.

Izvor: World Metrology Day

Napomena: WMD tim nije obavio lekturu prevoda ovih tekstova