SVJETSKI DAN METROLOGIJE
Mjerenja kao podrška globalnom prehrambenom sistemu

Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji potpomaže naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou.

Tema Svjetskog dana metrologije za 2023. je „Mjerenja kao podrška globalnom prehrambenom sistemu“. Ta tema odabrana je zbog sve većih izazova prouzrokovanih klimatskim promjenama, kao i zbog globalne distribucije hrane, s obzirom na to da je svjetska populacija krajem 2022. dosegla broj od osam milijardi.

Širom svijeta, nacionalni metrološki instituti stalno unapređuju nauku o mjerenju razvijanjem i potvrđivanjem novih mjernih tehnika na potrebnom nivou sofisticiranosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u međulaboratorijskim poređenjima, koje koordiniše Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM), da bi se osigurala pouzdanost u rezultate mjerenja širom svijeta.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) unapređuje Međunarodne preporuke, čiji je cilj da usklade zahtjeve u mnogim poljima. OIML takođe upravlja Sistemom za izdavanje sertifikata o ispitivanju mjerila (OIML-CS), koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu zakonski regulisanih mjernih instrumenata.

Navedeni međunarodni metrološki sistemi pružaju potrebnu sigurnost i uvjerenost da su mjere tačne i da pružaju čvrstu osnovu za globalnu trgovinu, a pomoći će i da se pripremimo i za izazove koji nas čekaju sjutra.

Svjetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima tokom cijele godine.

Poruka BIPM i BIML direktora
Svjetski dan metrologije
20. maj 2023.

Martin Milton
Direktor BIPM-a

Antoni Donelan
Direktor BIML-a

„Mjerenja kao podrška globalnom prehrambenom sistemu”

Hrana je osnovna briga svakoga od nas. Omogućavanje pristupa sigurnoj i ne previše skupoj hrani ostaje jedan od glavnih izazova za vlade širom svijeta. To je takođe i cilj poljoprivrednika i proizvođača hrane koji prodaju svoje proizvode potrošačima preko distributera i trgovaca, na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Vrijednost takve trgovine u 2021. bila je 22 triliona dolara, što je približno 20 % ukupne svjetske trgovine.

Za međunarodnu trgovinu i pristup tržištima proizvoda visoke vrijednosti, proizvođači moraju imati sposobnost i uslove da pokažu da njihovi proizvodi zadovoljavaju prehrambene standarde. Osim toga, vlade moraju da omoguće bezbjednu i fer trgovinu, posebno za lokalna tržišta hrane. Sve navedeno, podržano je pouzdanim mjerenjima količine i kvaliteta primarnih i prerađenih prehrambenih proizvoda.

Naš fokus za Svjetski dan metrologije za 2023. je na mnogim izazovima u oblasti mjerenja koji se moraju riješiti kako bi globalni prehrambeni sistem funkcionisao. Na primjer:

  • količina kupljene i prodate hrane mjeri se prema njenoj masi ili zapremini. Ta mjerenja sežu od mjerenja velikih zapremina žitarica i pšenice kojima se trguje na međunarodnom nivou, do brzih online mjerenja mase kako bi se osiguralo da su prethodno upakovani proizvodi ispravno označeni;
  • efektivno skladištenje i pakovanje hrane zavisi od tačne kontrole temperature i vlažnosti okoline u kojoj se skladišti;
  • kvalitet i porijeklo hrane utvrđuju se mjerenjem njenog hemijskog sastava. To zahtijeva mjerenja, kako bi se osiguralo da hrana sadrži navedene nivoe vitamina, što se obavlja mjerenjem izotopskog sastava, kako bi se potvrdilo porijeklo visokovrijedne hrane kao što su med ili vino; i
  • bezbjednost hrane osigurava se pažljivim mjerenjem kako bi se otkrilo prisustvo hemijske kontaminacije, poput ostataka pesticida i teških metala, ili biološke kontaminacije poput mikotoksina.

Prepoznato je da iscrpljivanje prirodnih resursa i uticaj klimatskih promjena predstavljaju velike izazove za globalni prehrambeni sistem, tako da su ciljevi – svijet bez gladi i univerzalni pristup čistoj vodi, uvršteni među ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Ponovno se radujemo proslavi Svjetskog dana metrologije sa svim našim partnerima širom svijeta.

Izvor: World Metrology Day

Napomena: WMD tim nije obavio lekturu prevoda ovih tekstova