SVJETSKI DAN METROLOGIJE
20. MAJ 2020.
MJERENJA ZA GLOBALNU TRGOVINU

Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj ugovor predstavlja osnov za cjelokupan, koherentan mjerni sistem koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu globalne životne sredine.

Tema Svjetskog dana metrologije za 2020. je „Mjerenja za globalnu trgovinu”. Ta tema izabrana je sa ciljem kreiranja svijesti o važnoj ulozi koju mjerenja imaju u omogućavanju fer globalne trgovine, kao i obezbjeđivanju proizvodnje koja je u skladu sa standardima i propisima i zadovoljava očekivanja kupaca u pogledu kvaliteta.

Širom svijeta, nacionalni metrološki instituti kontinuirano unapređuju nauku o mjerenjima razvijanjem i potvrđivanjem novih mjernih tehnika na potrebnom nivou sofisticiranosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u poređenjima mjerenja koje organizuje Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) kako bi se obezbijedila pouzdanost rezultata mjerenja širom svijeta.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke, koje imaju za cilj da usklade i harmonizuju zahtjeve širom svijeta u brojnim oblastima. OIML takođe koristi OIML sistem sertifikacije (OIML-CS) koji omogućava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu mjernim instrumentima u skladu sa propisima.

Međunarodni metrološki sistemi daju potrebnu pouzdanost i sigurnost u tačna mjerenja, pružaju čvrstu osnovu za globalnu trgovinu i pomažu da se pripremimo za buduće izazove.

Svjetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima.

Poruka BIPM i BIML direktora

Martin Milton
Direktor BIPM-a

Antoni Donelan
Direktor BIML-a

Mjerenja za globalnu trgovinu

Da li ste se ikad zapitali sa koliko proizvoda i usluga se trguje širom svijeta, ili pomislili koliko energije prolazi granicama u obliku struje ili gasa? Možda niste svjesni tačnih količina i uzimate mjerenja zdravo za gotovo, vjerujući u ono što proizvođači, prevoznici i vlade čine kako bi osigurali pravednost i sigurnost u trgovini i transportu robe.

Srećom, uspostavljeni su međunarodni sistemi koji pružaju neophodnu sigurnost i pouzdanost da su ova mjerenja tačna i da su dobra osnova za globalnu trgovinu.

Prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), globalna trgovina proizvodima u 2018. iznosila je rekordnih 19,67 biliona američkih dolara. S obzirom na to da se cijena značajnog udjela globalne trgovine proizvodima određuje pomoću zakonskih mjernih jedinica, postaje jasno da metrologija igra ogromnu, i zaista kritičnu, ulogu u globalnoj trgovini.

Vlade usvajaju tehničke propise i standarde kako bi zaštitili proizvođače i potrošače, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) procenjuje da standardi ili propisi utiču na oko 80% globalne trgovine. Mora postojati stabilan sistem mjerenja, tako da primjena standarda i propisa ne postane tehnička barijera u trgovini (TBT) koja bi dovela do povećanih troškova, postala prepreka u slobodnom protoku robe ili zahtijevala ponavljanje ispitivanja.

Povjerenje u ocjenu usaglašenosti u skladu sa specifikacijama smanjuje troškove i povećava povjerenje preduzeća i potrošača, što je podržano snažnim i efektivnim svjetskim metrološkim sistemom.

Svi zavisimo od predmeta koji se prevoze do nas, bilo da je to iz obližnje prodavnice, ili iz neke druge države. Precizna merenja obezbjeđuju da se roba i usluge koje nam trebaju isporuče sigurno i pouzdano.

Kao direktori Međunarodnog biroa za zakonsku metrologiju (BIML) i Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), aktivno radimo na podizanju važnosti uloge koju mjerenje igra u globalnoj trgovini kako bi se obezbijedila pravednost, povjerenje i zaštita, kako proizvođača tako i potrošača.

Izvor: World Metrology Day

Napomena: WMD tim nije obavio lekturu prevoda ovih tekstova.