U okviru obavljanja stručne prakse za studijsku 2021/22. godinu u Odjeljenju za dragocjene metale Zavoda za metrologiju od 15. marta 2022. boravi pet studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta (MTF).

Sa studijskog programa Hemijska tehnologija u Odjeljenju za dragocjene metale, planirano je da  stručnu praksu završe Jasna Markuš, Milena Bakrač i Bojana Vojinović, a sa studijskog programa Zaštita životne sredine Tijana Pićurić i Semir Ćeman.

Stručna praksa obavezan je predmet na Metalurško-tehnološkom fakultetu i izvodi se u trajanju od 45 sati, tokom šest sedmica.

Studenti vode Dnevnik stručne prakse i pripremaju Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi kojeg brane na završnom ispitu predmeta.

Studenti MTF-a stručnu praksu u Odjeljenju za dragocjene metale obavljaće do 22. aprila 2022.