Studenti Fakulteta za državne i evropske studije Danijela Radević i Marko Lukačević obaviće od 12. aprila do 12. juna 2018. praksu u Zavodu za metrologiju.

Tokom dvomjesečne prakse studenti će biti upoznati sa propisima Zavoda za metrologiju, kancelarijskog poslovanja i sistema kvaliteta. Imaće priliku i da u pisarnici Zavoda za metrologiju evidentiraju zahtjeve i prateće akte i da se upoznaju sa načinom arhiviranja predmeta prvostepenog upravnog postupka.

Studenti će prisustvovati i postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i postupku ovjeravanja zakonskih mjerila.

Studenti Fakulteta za državne i evropske studije dvomjesečnu praksu u Zavodu za metrologiju obavljaju od 2013.