V. d. direktorice Zavoda za metrologiju MSc Gordana Bajić, pomoćnik direktorice MSc Zoran Ćetković, načelnica Službe za opšte poslove i finansije Zdenka Popović i službenica Službe za opšte poslove i finansije Ivona Mugoša prisustvovali su 1. juna 2021. seminaru pod nazivom „Srednjoročni budžetski okvir za budžetske korisnike“. Seminar je organizovalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i inostrana konsultantska kompanija ECORYS u konzorcijumu sa kompanijama Sofreco i ECG.

Organizovanje seminara dio je projekta Evropske unije za unapređenje sistema budžetiranja, višegodišnjeg okvira budžeta i sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru.

Osnovne teme koje su na seminaru prezentovane odnosile su se na ključne karakteristike za proces srednjoročnog budžetskog okvira (MTBF) u Crnoj Gori i pripremu predloga politika razvoja, sa posebnim osvrtom na budžetski ciklus i formulisanje programskog budžeta, strateško planiranje, smjernice fiskalne politike, osnovnu metodologiju, kao i na predloge politika u srednjoročnom okviru.

Predavači na seminaru bili su Nataša Obradović iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja i ekspert u EU projektu iz holandske kompanije ECORYS.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici drugih institucija javnog sektora.