V.d. direktorice Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i pomoćnik v. d. direktorice Goran Vukoslavović prisustvovali su sjednici Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore. Glavne teme sjednice, održane 22. septembra 2021., bile su „Metrologija i infrastruktura kvaliteta“ i „Uloga standarda u zaštiti životne sredine”.

Prezentacije na navedene teme imali su pomoćnik v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović i Neško Šćekić iz Instituta za standardizaciju Crne Gore, dok je sjednicu vodio predsjednik Koordinacionog odbora prof. emeritus dr Milan J. Perović.

Pomoćnik v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, istakao je tokom predavanja, da intenzivan razvoj društva nije moguć bez kontinuiranog unapređenja metrološkog sistema i njegovog povezivanja sa ostalim činiocima infrastrukture kvaliteta.

“Imajući u vidu visoku preciznost mjerne opreme, složenost mjernih metoda, specifičnost metroloških znanja, koja zaposleni moraju posjedovati, a koja su u direktnoj vezi sa tehnološkim razvojem i potrebama savremenog društva, Zavod za metrologiju doprinosi poboljšanju konkurentnosti crnogorske privrede, zaštiti zdravlja i životne sredina, prirodnih dobara i opštoj bezbjednosti”, rekao je Vukoslavović.

Dobro uspostavljeni metrološki i sistem infrastrukture kvaliteta uopšte, kako je objasnio, imaju višestruki značaj za društvo jer se, između ostalog, u državi obezbjeđuje uporedivost i međunarodna prihvatljivost rezultata mjerenja što stvara povjerenje u sistem mjerenja i kalibracija. Time se podiže nivo kvaliteta usluga i proizvoda i stvaraju pretpostavke za njihov bolji plasman na inostrana tržišta.

Vukoslavović je podsjetio i na glavne aktivnosti Zavoda za metrologiju koje podrazumjevaju obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona; obezbjeđenje metrološke sljedivosti; etaloniranje/kalibracija; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje; kontrola predmeta od dragocjenih metala i predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama.

Predsjednik Koordinacionog odbora Milan Perović naglasio je da je Zavod za metrologiju, kao državna institucija, postigla dobre rezultate u prethodnom periodu, na korist građana, privrede i države u cjelini.

Na sjednici Koordinacioni odbora za kvalitet istaknuta je i važnost edukacije u oblasti kvaliteta, uspostavljanja evidencije kompanija koje su implementirale standarde, kao i sertifikacionih tijela koja imaju ovlašćenje da rade na području Crne Gore.