Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila Zoran Ćetković prisustvovao je 3., 4. i 5. novembra 2021. online sastanku Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V).

Na drugom po redu sastanku WELMEC e.V Komiteta posebno je istaknuto da je neophodno inoviranje evropskih direktiva iz oblasti metrologije. Predstavljena je saradnja sa Međunarodnom organizacijom za zakonsku metrologiju (OIML) i Evropskim udruženjem nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), kao i aktivnosti u pojedinim radnim grupama.

Sastanak je vodio predsjedavajući Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji Pavel Klenovski, a prisustvovalo mu je blizu četrdeset WELMEC delegata, predsjedavajućih radnih grupa i sekretarijata, kao i predstavnika organizacija sa dopisnim i statusom posmatrača.

Planirano je da naredni sastanak WELMEC e.V. Komiteta bude održan u maju 2022. u njemačkom nacionalnom metrološkom institutu (PTB).