U okviru zvanične posjete Ministarstvu ekonomije, Zavod za metrologiju posjetili su 12. novembra 2019.  predstavnici kosovskog Ministarstva trgovine i industrije.

Iz kosovskog Ministarstva trgovine i industrije sastanku su prisustvovali Remzije Hajdari, Merlinda Ramaj, Rexhep Bllaca, Artan Demolli i Fadil Mustafa, kao i Gurakuq Kastrati iz Odsjeka za infrastrukturu kvaliteta, Isa Elshani iz Agencije za metrologiju i Teuta Rudi pravnica u sklopu projekta pod nazivom „Slobodno kretanje robe“ (Free Movement of Goods Project).

Sastanku je prisustvovala i predstavnica crnogorskog Ministarstva ekonomije Ana Martinović. Iz Zavoda za metrologiju sastanku su prisustvovali pomoćnici direktorice Goran Vukoslavović i Zoran Ćetković, kao i Spec. Sci Dea Radević.

Predstavnici Zavoda za metrologiju održali su prezentacije i sa delagacijom Kosova razgovarali o zakonskim uslovima za otvaranje poglavlja 1 od strane Crne Gore, kao i o obavezama Zavoda za metrologiju u oblasti metroloških pravila.

Na sastanku je više riječi bilo i o Strategiji za sprovođenje pravne tekovine EU, Akcionom planu za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa čl. 34-36 UFEU (metrologija i kontrola predmeta od dragocjenih metala), harmonizaciji propisa sa EU direktivama (MID, NAWI, itd.), zakonskim pravilima u Crnoj Gori o ovlašćivanju pravnih lica za obavljanje metroloških usluga i strukturi naknada za usluge iz oblasti metrologije.

Istaknuta je i saradnja Zavoda za metrologiju sa Ministarstvom ekonomije, kao i proces akreditacije nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju.