Pomoćnik direktorice Zoran Ćetković pratio je 28. sastanak WELMEC e.V. Radne grupe WG8 za opštu primjenu MID i NAWI direktiva. Sastanak je u organizaciji Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) održan u Stokholmu u Švedskoj 20. i 21. februara 2023., dok je dvadesetak učesnika iz evropskih država sastanak pratilo online.

Osnovne teme sastanka odnosile su se na predstavljanje ankete koja je sprovedena u prethodnom periodu. Rezultati ankete pokazali su da stručna zajednica većinski smatra da postoje određeni nedostaci u odredbama, ali i primjeni MID i NAWI direktiva. Predstavljen je i nacrt uputstva 8.10 i uputstva 8.8, kao i rad u okviru Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Evropske komisije (EC), odnosno radne grupe EC koja treba da analizira i identifikuje postoje li potrebe za izmjenama, dopunama ili eventualnim donošenjem novih MID i NAWI direktiva. Izvještaj navedene radne grupe bi trebalo da bude gotov krajem septembra 2024. nakon čega bi se, kako je navedeno na sastanku, ušlo u zvaničnu proceduru izmjene MID i NAWI direktiva.