U organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) 16. decembra 2020. održan je online sastanak NMI predstavnika koji se bave komunikacionim aktivnostima u metrološkim institucijama.

Sastanak je organizovan u cilju razmjene poslovnog iskustva u oblasti komunikacija tokom 2020. koju je obilježila covid-19 pandemija, s obzirom na to da je ovogodišnji sastanak, predviđen da se održi u novembru u Dablinu, otkazan.

Tokom sastanka učesnici su prije svega imali priliku da ukratko razmjene iskustva i izazove sa kojima su bili suočeni tokom 2020. kada su se i eksterne i interne komunikacione aktivnosti u mnogim isntitucijama morale promjeniti i prilagoditi uslovima izazvanim pandemijom. Neki od nacionalni metroloških instituta imali su posebne izazove u radu, jer prije pojave pandemije nisu imali uspostavljene društvene mreže i ažurirane web sajtove, što je značajno uticalo na komunikaciju sa stakeholder-ima. Sa druge strane “LGC group” iz Velike Britanije, kao ovlašćeni institut, direktno je sarađivao sa univerzitetima i britanskom vladom pomažući i podržavajući kapacitete za testiranje na korona virus.

Većina nacionalnih metroloških instituta, za internu komunikaciju u sklopu institucije, je primjenivala intranet, odnosno različite vrste tehnologija baziranih na internetu u cilju lakšeg pristupa informacijama i podacima. Osim toga, za sastanke i održavanje webinara  najviše je korišćena Microsoft Teams platforma.

Na sastanku je više riječi bilo i o obilježavanju Svjetskog dana metrologije, odnosno novom posteru i temi Svjetskog dana metrologije, koji će biti predstavljeni u januaru 2021. Kao buduće teme sastanka definisane su tehnike upotrebe društvenih mreža i video produkcija, dok je za zajedničku aktivnost i kao jedna od glavnih tema narednih sastanaka predložena i realizacija komunikacionih kampanja koje bi podržavale Konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UN Climate Change Conference COP26).

Sastanku je iz Zavoda za metrologiju prisustvovala samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Anđelika Durutović koja je predstavila komunikacione aktivnosti Zavoda tokom 2020. i način poslovanja u uslovima pandemije.

Osim predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta sastanku su prisustvovali i predstavnici Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), LGC grupe iz Velike Britanije, kao i brazilskog nacionalnog metrološkog instituta (Inmetro).

Prethodni EURAMET sastanci o komunikacionim aktivnostima nacionalnih metroloških instituta organizovani su jednom godišnje u periodu od 2016. do 2019. u Londonu, Pragu, Beču i Briselu.