Pomoćnik direktorice Zoran Ćetković prisustvovao je regionalnom sastanku pod nazivom ,,EU4Business: Podsticanje zajedničkog regionalnog tržišta kroz infrastrukturu kvaliteta i e-komerc”  kojeg je organizovalo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ GmbH. Sastanak je organizovan 29. i 30. marta 2023. u Budvi i bio je namijenjen predstavnicima CEFTA država među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Sjeverna Makedonija i Moldavija.

Pored predstavnika organizatora i eksperata koji rade na projektu, sastanku su prisustvovali i predstavnici CEFTA država iz oblasti standardizacije, akreditacije, metrologije, tržišnog nadzora i regulatornih tijela.

Na sastanku su prezentovani nalazi upitnika koji su prethodno poslati institucijama CEFTA država, čiji je cilj bio analiza stanja u pogledu ocjena usaglašenosti tijela i proizvođača u postupcima usaglašenosti proizvoda na koje se odnose LVD i EMC direktive Evropske unije (LVD-Low Voltage Directive, EMC – Electromagnetic Compatibility Directive).

Osim navedenog, prezentovani su i nalazi do kojih se došlo, sličnosti i različitosti normative i sistema u CEFTA državama, postupci ocjene usaglašenosti, kao i preporuke za preduzimanje mjera u cilju dostizanja usaglašenosti sa zahtjevima Evropske unije i standardima u oblasti sektora električnih proizvoda pokrivenih LVD i EMC direktivama. Predložene su i buduće smjernice za jačanje kapaciteta institucija infrastrukture kvaliteta (QI) i saradnju kroz rad u regionalnoj QI mreži.

Sastanak je oranizovan u okviru projekta ,,EU4Business: Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji” kojeg podražavaju Evropska komisija i Savezno Ministarstvo ekonomske saradnje i razvoja Savezne Republike Njemačke. Navedeni projekat počeo je u martu 2022. i trajaće do januara 2025.