Predstavnice Zavoda za metrologiju Dea Radević i Mirjana Radević pratile su 13. novembra 2020. online obuku pod nazivom „Samoprocjena unutrašnjih kontrola“ koju je organizovala Uprava za kadrove. Obuku su vodile Nina Blečić i Valentina Bojović iz Ministarstva finansija.

Unutrašnje kontrole, kako je naglašeno, predstavljaju aktivnosti i mjere koje uspostavlja rukovodstvo institucije, a sprovode ih zaposleni radi, pružanja razumnog uvjeravanja da će ciljevi koji se odnose na poslovanje, izvještavanje i usaglašenost biti ostvareni.

Glavne karakteristike samoprocjene unutrašnje kontrole, kako je objašnjeno, su: povećana svijest rukovodilaca i zaposlenih o ulozi unutrašnjih kontrola u postizanju ciljeva organizacije i upravljanju rizicima, motivacija zaposlenih da sprovode unutrašnje kontrole i stalno ih unapređuju sa dužnom pažnjom, kao i takozvani „fokus na budućnost“, s obzirom na to da se samoprocjenom otkrivaju potencijalni budući rizici.

Okvir za uspostavljanje osnovnih elemenata i principa za sprovođenje unutrašnje kontrole u instituciji utvrđen je u COSO modelu koji subjektima u javnom sektoru omogućava da efektivno i efikasno razviju i održavaju sisteme unutrašnje kontrole.

Prema COSO modelu, istaknuto je, postoji direktna veza između ciljeva (onog što organizacija želi da postigne), komponenti (onog što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva) i organizacione strukture organizacije.

Osnovni elementi za uspostavljanje i unapređenje unutrašnjih kontrola su: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, kao i praćenje.

Na obuci su predstavljene i odredbe Pravilnika o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru kojim je detaljnije uređena oblast uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola, a čiji sastavni dio je i Upitnik za samoprocjenu upravljanja i kontrola.

Obavljanje samoprocjene, naglašeno je, preporučuje se jednom godišnje i poželjno je upoređivati odgovore i ocjene u odnosu na prethodnu godinu, kako bi na taj način bio vidljiv napredak u upravljanju i sistemu unutrašnje kontrole.

Samoprocjena upravljanja i kontrola, kako je zaključeno na obuci, obavlja se i popunjavanjem godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola o čemu se izvještava Ministarstvo finansija.