Predstavnica Zavoda za metrologiju Nela Čađenović prisustvovala je online obuci pod nazivom „Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”. Obuku je organizovala Uprava za kadrove 10. decembra 2020. na Dan ljudskih prava.

Obuku su vodile Vera Damjanović i Mirha Tahirović iz Skupštine Crne Gore, kao i Željko Vukčević iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

Glavni cilj obuke bio je upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima rodne ravnopravnosti. Osim toga, polaznicima su predstavljeni načini razumjevanja pokazatelja u domenu rodne ravnopravnosti, kao  i statistički podaci o položaju i životu žena i muškaraca u Crnoj Gori.

Više riječi bilo je i o uvođenju rodne perspektive u planiranju politika.

Navedena obuka o rodnoj ravnopravnosti u javnoj upravi jedna je u nizu koje Uprava za kadrove realizuje u saradnji sa UNDP.