01.01.2022. – 21.03.2022.

Mjerila mase

Mjerila pritiska

Uređaji za mjerenje TG i TNG

Rezervoari i mjerni sistemi

Mjerila koja se koriste u oblasti
bezbjednosti saobraćaja

Brojila električne energije
i mjerni transformatori

Osnovni časovnici za
obračun u TT saobraćaju

Mjerne
letve

Vodomjeri

Taksimetri

Mjerila za ispitivanje mjera
zaštite u elektrotehnici

Mjerila zaštite od zračenja
i mjerila zvuka

Mjerila toplotne energije

Vage na transportnoj traci