01.01.2023. – 31.12.2023.

Mjerila mase

Mjerila mase

Mjerila pritiska

Uređaji za mjerenje TG i TNG

Rezervoari i mjerni sistemi

Mjerila koja se koriste u oblasti
bezbjednosti saobraćaja

Brojila električne energije
i mjerni transformatori

Osnovni časovnici za
obračun u TT saobraćaju

Mjerila dužine

Vodomjeri

Taksimetri

Mjerila za ispitivanje mjera
zaštite u elektrotehnici

Mjerila zvuka

Mjerila toplotne energije

Vage – ostalo

Magnetno induktivni mjerači protoka

Mjerila zaštite od zračenja

Mjerila koncentracije radona u vazduhu