U organizaciji Regionalnog savjetničkog fonda za infrastrukturu kvaliteta (SEE QI Fund) 2. marta 2021. održan je online sastanak o razmjeni iskustva između predstavnika država Zapadnog Balkana o inovacijama u institucijama infrastrukture kvaliteta tokom covid-19 pandemije (WB6 QI response to COVID-19; Exchange of Experience: Innovation in QI Institutions and Services due to the Covid-19 Pandemic).

Iz Zavoda za metrologiju sastanak su pratile načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić – Knežević i samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Anđelika Durutović.

Cilj sastanka bio je razmjena iskustava o inovativnim rješenjima koje su institucije infrastrukture kvaliteta preduzele tokom pandemije kako bi uspješno nastavile rad.

Predstavnik njemačkog nacionalnog metrološkog instituta (PTB) Hanspeter Ischi predstavio je inovacioni menadžment i mogućnosti za inovacijama tokom covid-19 pandemije. Tokom sastanka predstavljeno je pet studija slučaja, odnosno podijeljena su iskustva o primjeni inovacija tokom 2020. u institucijama infrastrukture kvaliteta država Zapadnog Balkana.

Prezentacije su održali Suela Mustafaraj iz Generalnog direktorata za akreditaciju (DPA) iz Albanije, Bujar Istogu iz Kosovske agencije za standardizaciju (KSA), Goran Pletvarski iz Instituta za standardizaciju Republike Sjeverne Makedonije, Esma Musić iz Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH), kao i Anđelika Durutović iz Zavoda za metrologiju (MBM).

Sastanak je održan u okviru Projekta 8 Regionalnog savjetničkog fonda kojeg implementira njemački nacionalni metrološki institut (PTB) u saradnji sa državama Zapadnog Balkana i uz finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.