Zavod za metrologiju organizovao je 25. maja 2023. radionicu pod nazivom „Pregled vaga za potrebe inspekcijskih organa“ namijenjenu predstavnicima Metrološke inspekcije.

Na radionici su prezentovane aktivnosti Sektora za ovjeravanje mjerila, dok su predavanje iz oblasti mase, uz praktični dio, održali pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović i rukovoditeljka Laboratorije za masu Tamara Bošković Begenišić.

Cilj održavanja radionice bio je demonstracija postupaka pregleda mjerila mase. Tačnost mjerila mase u laboratorijama, proizvodnim pogonima i trgovinama mijenja se tokom vremena. Pravovremeno ovjeravanje ili kalibracija mjerila koja se koriste u navedenim oblastima, kako je istaknuto, smanjuje rizik od nastanka štete koja najčešće proizvodi negativne finansijske efekte.

Radionica je organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana metrologije čija je tema za 2023. „Mjerenja kao podrška globalnom prehrambenom sistemu“. Tema je odabrana zbog sve većih izazova u globalnoj proizvodnji i distribuciji hrane. Radionica je osmišljena zbog povezanosti ove teme sa zaštitom potrošača i količinom kupljenje ili prodate hrane koja se mjeri prema njenoj masi ili zapremini, jer kako je objašnjeno, postoje izazovi u oblasti mjerenja koji se moraju riješiti kako bi globalni prehrambeni sistem nesmetano funkcionisao.

Praktični dio obuke bio je usmjeren na pregled vaga klase tačnosti III, uz upotrebu etalona mase klase tačnosti M1. Pregled vaga podrazumijeva: vizuelni pregled, provjeru funkcionalne ispravnosti i metroloških karakteristika.

Provjerom ispunjenosti metroloških karakteristika utvrđuje se da li vaga, koja  je predmet pregleda, ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom o zahtjevima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem. Poseban akcenat praktičnog dijela radionice obuhvatio je ispitivanje tačnosti, zatim ispitivanje tačnosti podešavanja nule, ispitivanje tačnosti sa tarom, uređaja za taru, ispitivanje ekcentričnosti i ponovljivosti.

Organizovanjem navedene radionice za predstavnike Metrološke inspekcije unapređuje se saradnja i prenose znanja u oblasti pregleda mjerila mase čime se, kako je zaključeno, doprinosi bezbjednosti prehrambenih proizvoda u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane i međunarodnim propisima i standardima.