Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) organizovao je 13. juna 2024. radionicu o najboljim praksama Evropske unije u kontekstu saradnje nacionalnih institucija infrastrukture kvaliteta kojoj je prisustvovala direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić. Radionicu su pratili i predstavnici Instituta za standardizaciju Crne Gore, Akreditacionog tijela Crne Gore i Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore.

Predavač na radionici bio je stručnjak za standardizaciju iz Republike Slovenije Janez Furlan koji je predstavnicima nacionalnih tijela za infrastrukturu kvaliteta (NQI) predstavio najbolje prakse Evropske unije u kontekstu saradnje institucija infrastrukture kvaliteta.

Prezentacija je obuhvatila teme kao što su saradnja i koordinacija nacionalnih institucija za infrastrukturu kvaliteta i zainteresovanih strana, prakse institucionalne saradnje u Evropskoj uniji, kao i primjere dobre regulatorne prakse i upravljanja tehničkim propisima. Predstavljena su i tijela za koordinaciju – regulatorni odbori, NQI koordinacioni savjet, radne grupe, kao i mehanizam za rješavanje sporova – SOLVIT i sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA inicijativa).

Na radionici su definisane i preporuke za dalje aktivnosti koje se odnose na to da se Institut za standardizaciju Crne Gore, zajedno sa institucijama za infrastrukturu kvaliteta Crne Gore, obrati Vladi zahtjevom da se obnovi koordinacija NQI i da se, kako je naglašeno, po mogućnosti imenuje Koordinacioni savjet NQI. Nakon formiranja, Koordinacioni savjet NQI trebalo bi da, istaknuto je, izradi nacrt nacionalne politike kvaliteta (NQP) i dostavi ga Vladi na usvajanje.

Radionica je održana u sklopu projekta IPA 2020 Povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti. Navedeni projekat finansira Delegacija Evropske unije, sprovodi ga Ministarstvo ekonomskog razvoja, a implementira konsultantska kompanija iz Poljske EPRD Ltd.

Foto: ISME