Povodom obilježavanja Svjetskog dana metrologije u Zavodu za metrologiju 26. maja 2023. organizovana je radionica pod nazivom „Mjerenja kao podrška prehrambenom sistemu“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica, Akreditacionog tijela Crne Gore i Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Radionica je organizovana sa ciljem da ojača vezu Zavoda za metrologiju i donosilaca odluka u Crnoj Gori, naučnih institucija, industrije i laboratorija, kao i da se istakne značaj tačnih i međunarodno prihvatljivih mjerenja. Na radionici je istaknuta uloga nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju, kao i način za unapređenje kvaliteta poslovanja privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane i ISO standardima.

Tema Svjetskog dana metrologije za 2023. je „Mjerenja kao podrška globalnom prehrambenom sistemu“.

Mjerenje mase, zapremine, temperature i relativne vlažnosti najvažniji su parametri u prehrambenom lancu pri čemu su posebno naglašeni temperaturni zahtjevi i vlažnost, koji predstavljaju jedan od osnovnih elemenata upravljanja bezbjednošću hrane.

Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić istakla je da jedinstven sistem mjerenja, na globalnom nivou, doprinosi smanjenju troškova kontrole i uklanja barijere u trgovini. Zadatak svake države, kako je dodala, jeste da unapređuje sistem zaštite građana i životne sredine, razvija kapacitete u oblasti tehnologije proizvodnje i prerade hrane, upravlja njenom bezbjednošću i kvalitetom i doprinosi primjeni standarda.

Značaj mjerenja u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane dodatno je obrazložila i konsultantkinja za bezbjednost hrane i primjenu standarda u toj oblasti Slavica Jovanović, iz organizacije „DLS-Montenegro“.

Pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone Goran Vukoslavović  predstavio je djelatnost Zavoda za metrologiju i nacionalnih kalibracionih laboratorija za oblast mjerenja temperature, mase i malih zapremina.

Radionici je prisustvovao i Predsjednik Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore prof. emeritus dr Milan Perović.

Polaznici radionice imali su priliku i da obiđu Laboratoriju za temperaturu, Laboratoriju za male zapremine i Laboratoriju za masu gdje su i praktično prezentovani načini obavljanja kalibracija, državni etaloni, laboratorijska oprema i uređaji.