U okviru projekta Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET Project reg.no.1265) iz 2013., Zavod za metrologiju posjetio je predsjedavajući EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet (TC-Q) Enver Sadıkoğlu. Navedeni projekat podrazumjeva reviziju sistema menadžmenta kvalitetom Zavoda za metrologiju.

Tokom boravka u Zavodu za metrologiju, predsjedavajući TC-Q Enver Sadıkoğlu naglasio je da pravila potpisnika Aranžmana o međusobnom priznavanju CIPM-MRA zahtjevaju da Zavod za metrologiju implementira i primjenjuje QMS, odnosno sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO/IEC 17 025, kao podršku kalibracionim aktivnostima. Sadıkoğlu je ocjenio da postojanje uspostavljenog i potpuno funkcionalnog sistema upravljanja kvalitetom kreira, kako je naglasio, dodatno povjerenje kod klijenata, a Zavod za metrologiju je poslednjih pet godina, kako je istakao, ostvario veliki napredak, naročito kada je riječ o tehničkoj kompetentnosti zaposlenih.

Zavod za metrologiju: Koliko je uspostavljanje sistema kvaliteta značajno za jedan Nacionalni metrološki institut (NMI)?
Enver Sadıkoğlu: Vjerovatno je uobičajen odgovor da je to veoma značajno. Generalno, uspostavljen i funkcionalan sistem upravljanja kvalitetom pomaže svakoj organizaciji da upravlja svim procesima na efikasan i djelotvoran način. Pruža mogućnost planiranja, upravljanja i praćenja procesa, identifikacije prostora za poboljšanjem i sprovođenjem planiranih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje. Klijenti često posmatraju davaoce usluga (a NMI je upravo to) sa uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom (QMS) kao ozbiljnije partnere. Osim toga, ako govorimo o NMI-u koji je potpisnik Aranžmana o međusobnom priznavanju (CIPM MRA), potpuno funkcionalni QMS koji pokriva usluge kalibracije NMI-a svakako je obavezan zahtjev.

Zavod za metrologiju: Osim što doprinosi radu NMI-a, na koji način sistem kvaliteta utiče na klijente i poslovne partnere?
Enver Sadıkoğlu: Iz ugla klijenata i poslovnih partnera, postojanje uspostavljenog i potpuno funkcionalnog sistema upravljanja kvalitetom kod NMI-a kreira dodatno povjerenje. Ukoliko je QMS akreditovan ili odobren od strane drugih tijela, npr. EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za kvalitet (TC-Q), to će posebno uticati na jačanje povjerenja u usluge koje NMI pruža klijentima.

Zavod za metrologiju: Novo izmijenjeno izdanje najpopularnijeg standarda za ispitne i kalibracione laboratorije objavljeno je krajem prošle godine – šta tačno ove promjene podrazumijevaju?
Enver Sadıkoğlu: Novo izdanje standarda ISO/IEC 17025 objavljeno je u novembru 2017. godine. Međutim, ne bi ga trebalo posmatrati kao potpuno novi standard. Nova struktura standarda je sada usklađena sa strukturom zajedničkih CASCO standarda. Svega nekoliko manjih izmjena odnosi se na tehničke zahtjeve. Najveća izmjena tiče se strukture, a nova verzija predlaže pristup zasnovan na rizicima.

Zavod za metrologiju: Kako tačno pomenuto poboljšanje standarda (ISO/IEC 17025: 2017) pomaže NMI-u da dostigne viši nivo poslovanja i konkurentnosti na tržištu?
Enver Sadıkoğlu: Lično, ne mislim da će novo izdanje standarda biti posebno snažna alatka za Nacionalne metrološke institute u postizanju višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Međutim, primjena pristupa zasnovanog na riziku umanjiće neusaglašenosti i identifikovati mogućnosti na sistematski način. Novo izdanje standarda prepušta NMI-u odluku o načinu na koji želi da implementira zahtjeve, što ostavlja Nacionalnim metrološkim institutima više prostora za fleksibilnost i primorava ih da posluju na jedan proaktivniji način.

Zavod za metrologiju: Na koji način novi standard utiče na jedan NMI i koji je rok za njegovu harmonizaciju i implementaciju?
Enver Sadıkoğlu: Mnogi eksperti, među kojima sam i ja, smatraju da će novo izdanje standarda značajno uticati na Nacionalne metrološke institute. S obzirom na to da su promjene prirode tehničkih zahtjeva minimalne, Nacionalni metrološki instituti moraju da prilagode svoj trenutni QMS zahtjevima novog izdanja standarda. To će vjerovatno zahtijevati dopunu nekoliko opštih procedura koje koriste Nacionalni metrološki instituti, a u nekim slučajevima moraju se razviti i implementirati i novi mehanizmi. Rok za prilagođavanje sistema za upravljanje kvalitetom zahtjevima novog izdanja standarda je kraj 2020. godine.

Zavod za metrologiju: Trenutno ste u posjeti Zavodu za metrologiju, kakvi su Vaši utisci o radu naših laboratorija?
Enver Sadıkoğlu: Posljednji put sam bio u Zavodu za metrologiju 2013. godine. Želio bih da potvrdim da je Zavod doživio veliki napredak od tada. Sistem upravljanja kvalitetom Zavoda za metrologiju uspješno je prošao provjeru Tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET-a, a Zavod je objavio i svoje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM KCDB). Nema sumnje da je za ovakav napredak zaslužan sistematski pristup menadžmenta Zavoda, koji je specifično usmjeren na potrebe države i postepeno ulaganje u infrastrukturu Zavoda na pravilan način. Osim toga, želio bih da pomenem i izuzetan napredak tehničke kompetentnosti zaposlenih u Zavodu za metrologiju.

Zavod za metrologiju: Koje su Vaše preporuke za budući razvoj Zavoda za metrologiju?
Enver Sadıkoğlu: Zavod za metrologiju mora da nastavi putem proširenja svojih mogućnosti i zadovoljavanja potreba klijenata na nacionalnom nivou u pravcu institucionalnih strateških ciljeva. Ovo će definitivno zahtijevati uspostavljanje novih laboratorija koje pokrivaju nove tehničke oblasti. To nije lak zadatak, tim prije što zahtijeva sredstva i ljudske resurse. Međutim, osvrćući se na napredak koji je Zavod za metrologiju ostvario tokom prethodnih godina, siguran sam da ćemo u bliskoj budućnosti slušati o novim uspješnim pričama iz Zavoda.