Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) obavjestila je 1. avgusta 2023. Zavod za metrologiju da je Crna Gora zvanično postala punopravna članica te organizacije.

Crna Gora je od novembra 2007. bila dopisna članica OIML-a, a 19. decembra 2022. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Francuske je ratifikovalo pristupanje Crne Gore u punopravno OIML članstvo, sa stupanjem na snagu od 18. januara 2023.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju ima 63 punopravne države članice, a Zavod za metrologiju predstavljaće Crnu Goru u aktivnostima koje sprovode radna tijela OIML-a.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) osnovana je 1955. u Parizu, sa ciljem da globalno omogući efikasnu primjenu zakonske metrološke infrastrukture, međusobno harmonizovane i međunarodno priznate, za sve oblasti u nadležnosti vlada država, odnosno unapređenja trgovine, uspostavljanja međusobnog povjerenja i usklađivanja zaštite potrošača širom svijeta.