U Zavodu za metrologiju 19. februara 2021. obavljena je provjera opreme, koja je isporučena u prvoj fazi IPA 2014 projekta, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja Jelena Vujadinović i Božo Osmajlić, Ministarstva ekonomskog razvoja Ivana Janković Mijanović, predstavnik kompanije AIGO BS Marko Ilić, kao i pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović.

Osim provjere, potpisan je i „Provisional Acceptance“ dokument čijim potpisivanjem isporučena oprema postaje vlasništvo Zavoda za metrologiju.

Podsjećamo da je Zavod za metrologiju jedna od korisničkih institucija iz IPA 2014 programa pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU Acquis za unutrašnje tržište“ koji je predviđen Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG).

Vrijedna mjerna oprema isporučena je Zavodu za metrologiju u svrhu unapređenja rada Laboratorije za električnu snagu, Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale.

Osim Zavoda za metrologiju korisničke institucije IPA 2014 projekta su i Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) i Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME). Vrijednost nabavljene opreme iz IPA 2014 projekta isporučene Zavodu za metrologiju je  421.574, 00 eura.

Zavod za metrologiju dobijenom opremom unaprijediće tehničku kompetentnost i kapacitete, postupke rada, odnosno oblast kalibracija, ovjeravanja mjerila i kontrole predmeta od dragocjenih metala, što će omogućiti i dalji razvoj savremenog metrološkog sistema u Crnoj Gori.