Predstavnici Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković i Jovana Vukoslavović pohađali su online obuku na kojoj je predstavljen specijalni Twinning poziv za Zapadni Balkan koji se sprovodi u okviru novog Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa (2021-2027). Obuku je 6. i 8. septembra 2021. organizovalo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Tokom obuke predstavljane su mogućnosti za istraživačke institucije koje mogu da apliciraju po specijalnom Twinning pozivu za Zapadni Balkan i na osnovu čega bi mogle da unaprijede svoje naučne i tehnološke kapacitete. Predstavljeni su i načini povezivanja institucija sa različitim  istraživačkim institucijama država Evropske unje ili pridruženih članica, kao i metode iniciranja umrežavanja za razvoj inovacija i prenos naučnih vještina.

Obuku je vodio profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Goran Stojanović koji je predstavio konkretne instrukcije za pisanje projekta, najčešće greške, kao i faktore koji utiču na prihvatanje ili odbijanje predloga projekta.

Obuku je pratilo oko 40 učesnika iz raznih institucija iz Crne Gore.