Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić-Knežević i načelnica Odjeljenja za dragocjene metale Milena Raonić prisustvovale su 8. oktobra 2021. predavanju koje je imalo za cilj predstavljanje mogućnosti novog portala Ministarstva ekonomskog razvoja www.inovacije.gov.me.

Portal e-Inovacije, kako je navedeno, predstavlja sistem za podnošenje elektronskih zahtjeva za upis u Registar subjekata inovacione djelatnosti, kao i sistem za podnošenje zahtjeva za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera za pravna i fizička lica. Na portalu je korisnicima omogućeno i praćenje statusa zahtjeva i preuzimanje potrebne dokumentacije u zavisnosti od vrste subjekta inovacione djelatnosti.

Portal je, kako je objašnjeno, uvezan sa Centralnim registrom privrednih subjekata kao i portalom Uprave prihoda i carina.

Tokom predavanja bilo je riječi i o podsticajnim mjerama čiji je cilj stimulisanje razvoja privrede zasnovanog na inovacijama, porastu ulaganja u tom sektoru, kao i stvaranje novih privrednih inovativnih društava, sa ciljem jačanja konkurentnosti i rasta crnogorske privrede. Predstavljena su i pojašnjena rješenja iz Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija i Zakona o inovacionoj djelatnosti.

Predavanje o mogućnostima portal e-Inovacije održale su konsultantkinje Ministarstva ekonomskog razvoja Ana Stojanović i Jelena Krivokapić.

Podsjećamo da je u oktobru 2018. Zavod za metrologiju dobio rješenje Ministarstva nauke kojim se odobrava obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija.