Zavod za metrologiju predstavio se na Festivalu nauke „Evropska noć istraživača” koji je 29. septembra 2023. održan u Podgorici u organizaciji Fondacije za promociju nauke u Crnoj Gori – PRONA i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Festival se istovremeno održavao u više od 200 evropskih gradova, a u Crnoj Gori se realizovao pod sloganom OBLIKUJ BUDUĆNOST.

Organizatori Festivala navode da se pokazalo da ova aktivnost unapređuje naučnu pismenost mladih u Crnoj Gori na nekonvencionalan i efektan način i uspješno približava nauku široj publici, naročito mlađoj populaciji.

Cilj našeg predstavljanja na Festivalu bio je da se zainteresovanim posjetiocioma omogući upoznavanje sa radom Zavoda kao nacionalnim metrološkim institutom u kojem se obezbjeđuje primjena sistema zakonskih mjernih jedinica (SI).

Predstavnici Zavoda MSc Zoran Ćetković, dipl. ing. Tanja Vukićević i MSc Anđelika Durutović posebnu pažnju posvetili su prezentaciji naših djelatnosti predstavljanjem mjernih uređaja, jednostavnijih postupaka mjerenja i načina žigosanja uređaja koji su u upotrebi u svakodnevici.

Festival „Evropska noć istraživača” realizovao se pod pokroviteljstvom Evropske Unije kroz program Horizon Europe, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave i Fonda za inovacije Crne Gore.

Izlagači na Festivalu bili su predstavnici obrazovnih institucija, instituta, nevladinih organizacija, preduzeća, kao i samostalni istraživači.